Programmamanager Digitaal Veilige Apparatuur

Algemene informatie

Voor het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is JS Consultancy op zoek naar een Programmamanager Digitaal Veilige Apparatuur. (20 uur, 12 maanden, per 15 januari).

Agentschap Telecom houdt Nederland veilig verbonden. We zijn toezichthouder, uitvoerder en autoriteit, met een positie midden in het digitale domein. En binnen dit domein gaan veranderingen snel. De impact van digitalisering en telecommunicatie is enorm. Gelukkig hebben we in ons land geweldige Netwerken: snel, betrouwbaar en overal bereikbaar. En dat moet natuurlijk zo blijven. Agentschap Telecom zorgt daarvoor. Samen met bijna 400 medewerkers houden we ons bezig met het verdelen van frequenties die hiervoor nodig zijn, kijken we of graaf werkzaamheden in Nederland veilig verlopenen we checken of apparatuur aan de eisen voldoet, zodat het geen storingen veroorzaakt. Daarnaast zetten we ook in op andere gave dossiers, zoals5G, artificialintelligence, cyberveiligheiden ruimtevaart. We zorgen er voor dat netwerken in Nederland betrouwbaar, beschikbaar en veilig zijn. Zo maken we ons land ook digitaal weerbaar. Want de gevolgen van telecom uitval zijn enorm: het openbaarvervoer komt stil te liggen, hulpdiensten kunnen hun werk niet doen en de hartbewaking in ziekenhuizen valt ui t.Maar ook moet iedereen veilig online zaken kunnen regelen en kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, waar je ook bent.

Steeds meer apparaten krijgen een radiofunctionaliteit en daarmee connectiviteit. Denk maar aan keukenapparatuur die je met een app op afstand kunt bedienen, je connected deurbel of je IP camera. Al die aangesloten apparatuur vormt het ‘internet of things’ en de hoeveelheid IoT devices wereldwijd wordt voor 2020 op 30 miljard geschat. Naast de vele gebruiksvoordelen bestaan er ook risico’s. Zo kan dit soort apparatuur gehackt en voor DDoS aanvallen gebruikt worden en kunnen persoonlijke gegevens die je hebt ingevoerd voor heel andere, veelal criminele, doelen ingezet worden. Dit staat haaks op het streven van Agentschap Telecom naar een veilig en verbonden Nederland.Vandaar dat het agentschap inzet op digitaal veilige apparatuur (DVA). Vanuit dat doel denkt zij onder andere mee met standaarden voor de bescherming van de privacy van de gebruiker, de cyberveiligheid van apparaten en wordt het toezicht op deze apparaten voorbereid en ingericht. DVA is onderdeel van de Roadmap digitaal veilige hard- en software (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/02/roadmap-digitaal-veilige-hard-en-software).Naar verwachting zal de Europese Commissie in het voorjaar van 2021 de relevante eisen uit de Radio Equipment Directive met betrekking tot de digitale veiligheid van radioapparatuur activeren. Na een overgangsperiode van 1,5 tot 2 jaar zullen deze eisen voor fabrikanten verplicht worden als voorwaarde om deze apparaten binnen de Europese Unie in de handel te mogen brengen. Het is overigens niet de verwachting dat in 2021 AT al handhavend kan optreden bij de handel in (digitaal) onveilige radioapparaten. Het jaar 2021 zal voor AT in het teken staan van voorbereidingen om na de overgangstermijn gereed te zijn voor het adequaat verrichten van wettelijke uitvoerings- en toezichtstaken. Deze voorbereidende werkzaamheden worden in een programma uitgevoerd. Andere onderdelen van het programma zien op activiteiten om marktdeelnemers te informeren om al vooruitlopend op wet- en regelgeving met marktdeelnemers tot afspraken te komen om de toename van onveilige apparatuur in te dammen, op kennisopbouw en onderzoek en op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld met andere toezichthouders of onderzoeksinstanties. Het agentschap zoekt naar een ervaren programmamanager die richting en sturing kan geven aan de activiteiten binnen het programma die zowel door collega’s in Groningen als in Amersfoort uitgevoerd moeten worden. Naast de coördinatie intern is er regelmatig afstemming met de beleidskern op het departement noodzakelijk. De sporen binnen de Roadmap digitaal veilige hard- en software moeten elkaar immers versterken.

Functie informatie

Het is de taak van de programmamanager om met een team van collega’s uit Groningen en Amersfoort uitvoering te geven aan het programma Digitaal Veilige Apparatuur. Dit programma start in januari 2021 en kent een aantal activiteiten. Deze activiteiten hebben onder andere betrekking op standaardisatie werkzaamheden binnen internationale gremia, de inrichting en opstart van een IoT testlab, contacten met andere kennisorganisaties op dit gebied, kennisontwikkeling van medewerkers, de informatievoorziening over ontwikkeling van relevante (Europese) regelgeving richting fabrikanten en importeurs, het met hen komen tot afspraken om vooruitlopend op regelgeving al tot maatregelen te komen, en het laten verrichten van onderzoeken op producten. De programmamanager organiseert en coördineert dit alles en is verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) aansturing en de deadlines voor de activiteiten binnen het programma. Regelmatige afstemming met de beleidskern op het departement is onderdeel van de werkzaamheden van de programmamanager en de programmamanager rapporteert aan de stuurgroep.

Wat wij vragen

  • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau (blijkend uit opgedane ervaring).
  • Ervaring met het managen van multidisciplinaire programma’s van technische aard met een looptijd van minimaal een jaar.
  • Ervaring met het omgaan van mogelijk tegenstrijdige belangen van betrokken stakeholders.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid.
  • Je bent in het bezit van politiek bestuurlijke sensiviteit en kan hier adequaat meet omgaan.
  • Je hebt aantoonbare cyber gerelateerde kennis en sterke affiniteit met IoT.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform Rijksoverheid) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 20 uur in de week.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Milou Mes via miloumes@jsconsultancy.nl of 06-12421525. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.