Programmadirecteur

Algemene informatie

Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn we op zoek naar een Programmadirecteur (circa 32 uur | z.s.m. | circa 18 maanden).

Functie informatie

Resultaatgericht aansturen van het programma met als doel dat minimaal 12 maanden na de start van de opdracht het kostprijsmodel en retributiestelsel voldoet aan de door PriceWaterhouseCoopers geïndiceerde eisen. Het traject moet in nauwe samenwerking met de per product(groep) relevante stakeholders worden uitgevoerd. Het eindresultaat moet zijn een door alle stakeholders herkenbare producten en dienstencatalogus (geformuleerd op het abstractieniveau dat past bij de sturingsrelaties) en een daarbij passend en toekomstbestendig kostprijs en retributiestelsel.

Het nieuw ontworpen kostprijs- en retributiestelsel moet voldoende efficiency prikkels kunnen genereren om een stabiele / beheerste ontwikkeling van de kostprijzen en retributies te faciliteren: Kostprijzen en retributies zijn meerjarige stabiel waardoor rust en transparantie wordt gecreëerd. In het bijzonder is aandacht besteed aan het kunnen sturen op doelmatigheid. Het financieringsstelsel NVWA-Bedrijfsleven is op basis van onderzoek en afstemming met de stakeholders vastgesteld en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving / gerechtelijke uitspraken. Hierbij is in ieder geval een tariefheffing (abonnement)/lumpsumfinanciering één van de onderzochte mogelijkheden. Ontwikkelingen op het gebied van een mogelijke stelselwijziging van de NVWA in de nabije toekomst zijn hierin meegenomen.

Wat wij vragen

  • leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving
  • academisch werk en denkniveau
  • ervaring op snijvlak financiën en bestuurlijke vraagstukken
  • ervaring met het adviseren van bestuurders of topambtenaren
  • dienend leiderschap, gaat voor het gemeenschappelijke resultaat en communiceert uitstekend met de omgeving

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of detacheringsconstructie (inschaling conform cao-Rijk) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht voor circa 18 maanden, voor minimaal 24 en maximaal 40 uur in de week.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 6-5-2021 voor 12.00 je motivatie en cv op.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Willem van Son via willemvanson@jsconsultancy.nl | 06-82929819