Manager Regionaal Inkoop- en Contractmanagement Team

Algemene informatie

De zeven westfriese gemeenten hebben het gezamenlijke doel gesteld om tot de tien meest aantrekkelijke regio’s in Nederland te behoren. Troefkaarten zijn de agrarische en nautische sector, het toerisme en de ligging nabij Amsterdam. Naast deze troefkaarten willen de zeven samenwerkende Westfriese gemeenten de inwoners optimaal ondersteunen binnen het sociaal domein, waaronder Jeugdzorg en Wmo. Het doel hierbij is om adequate en kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden die niet is gebonden aan in beton gegoten regels en procedures. Met een scherp oog willen de Westfriese gemeenten zich richten op de behoeften van de inwoners wat resulteert in maatwerk én goede en meetbare resultaten. De Westfriese gemeenten willen met de nieuw op te richten inkoop- en contractmanagmentorganisatie meer grip krijgen op de zorgkosten door vanuit een stevige regierol het partnerschap met de zorgaanbieders vorm te geven. Om dit plan succesvol te verwezenlijken zoeken wij een ervaren netwerkcoördinator die het huidige inkoopbureau weet te transformeren naar een professionele netwerkorganisatie.

Meer informatie over de ambities van de regio Westfriesland en in het bijzonder over regionale samenwerking (pact 7.1) kun je lezen op de website https://regiowestfriesland.nl/
En bekijk vooral ook de video “Amsterdam First, Westfriesland Second”: via de link
https://www.youtube.com/watch?v=RlZhzcUwobQ

Functie informatie

De strategische uitgangspunten voor optimale zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein zijn al vastgesteld. Voor het realiseren van deze doelen moet de huidige samenwerking, waarbij er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Hoorn en de andere Westfriese gemeenten, omgezet worden naar één gezamenlijke regionale netwerkorganisatie.

Bij het opzetten van deze netwerkorganisatie horen de volgende verantwoordelijkheden:
● Je weet de strategische uitgangspunten om te zetten naar realistische operationele doelstellingen, die uitgevoerd gaan worden door een nieuw op te zetten team.
● De functie valt rechtstreeks onder een vertegenwoordiging van de Westfriese gemeentesecretarissen.
● Samen met het nieuw op te zetten team krijg je de verantwoordelijkheid om een stevig inkoop- en contractmanagement in te richten voor de Westfriese gemeenten. Daarmee ondersteunt het team de ingezette transitie naar een andere manier van inkopen en krijgen de gemeenten meer grip op de zorgkosten.
● Het opzetten van het team inclusief het implementeren en doorvoeren van nieuwe werkmethodieken laat je tot uiting komen in een heldere procesmatige aanpak.
● Als verandermanager en leider van het team loods jij alle betrokken partijen door de veranderende werkomgeving. Hierbij weet jij als geen ander te verbinden in een soms ingewikkeld en verspreid werkveld van gemeenten en zorgaanbieders.

Wat wij vragen

Je bent een ‘academische doener’ die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en altijd de ‘stip op de horizon’ in het vizier houdt. Het is belangrijk dat jij als manager de opinies en belangen van alle partijen samen weet te brengen tot één gemeenschappelijk resultaat. We verwachten hierbij de volgende kenmerken terug te vinden in jouw profiel:
● Je hebt ruime ervaring opgedaan met werken in regionale samenwerkingsconstructies, waarbij jij kennis hebt van gemeentelijke- en inkoopprocessen binnen het sociale domein (Jeugdzorg, Wmo).
● Je bent in staat resultaat te boeken door het werk te organiseren volgens een helder proces. Hierbij ga je flexibel om met problemen of kansen die zich voordoen.
● Als leider weet je een zelfsturende organisatie op te zetten en draaiende te houden. Je hebt hierbij oog voor het individu, het groepsbelang en het resultaat.
● Je beschikt over de competenties leidinggeven, visie, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, samenwerken, resultaatgericht en onderhandelen.
● Je bent zakelijk scherp en communicatief sterk.

Wat wij bieden

Een zeer boeiende uitdaging, waarbij jij veel vrijheid krijgt om naar eigen inzicht de regionale netwerkorganisatie op te bouwen.
● Je komt in dienst bij de gemeente Medemblik en ontvangt hierbij een salaris van max.
€ 87.647,- bruto per jaar (schaal 13, max. € 6.365,-) bruto per maand o.b.v. 36 uur. Het jaarbedrag is inclusief 17,05% individueel keuzebudget. Een arbeidsmarkttoelage behoort tot de mogelijkheden.
● Je krijgt veel ruimte om invloed uit te oefenen op je eigen agenda, flexibele werktijden en je kunt ook vanuit huis of andere plaatsen werken.
● Niemand is ooit uitgeleerd. Als ervaren manager wordt ook jou de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van trainingen en cursussen van de eigen Westfriesland Academie.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 36 en 37
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 39 en 40 plaatsvinden.

Een assessment maakt deel uit van de procedure en de uitvoering vindt – tussen het 1e en het 2e gesprek bij de opdrachtgever – op 24 september plaats.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.