Manager Inkoop Sociaal Domein

Over de functie

Je wordt manager van het team Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland (Inkoop SDCG).
De missie van Inkoop SDCG is om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners passend, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het team zorgt voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen, relatiemanagement, contractmonitoring, kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht van gecontracteerde aanbieders op het gebied van de WMO en Jeugdhulp. ‘Regionale inkoop met lokale focus’.

Als integraal manager stuur je een team van professionals op inspirerende wijze aan. Je bent een boegbeeld als dat noodzakelijk is maar durft ook je medewerkers de ruimte te geven. Je realiseert je dat er al een duidelijke lijn is uitgezet en handelt daarnaar maar tevens bewaak je, in goed overleg met de opdrachtgever (de gemeenten), het draagvlak voor die lijn.

 • Je onderhoudt de contacten met de gemeenten en combineert daarbij koersvastheid en flexibiliteit.
 • Je begrijpt het krachtenveld waar je in acteert en combineert dit met een sterke procesaanpak.
 • Je bent samen met je team adviseur, vraagbaak en expert voor gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning en je verbindt de betrokken partijen.
 • Je vertaalt de strategische uitgangspunten die door de gemeente zijn geformuleerd in operationele opdrachten en een strategie met betrekking tot het inkoop en contractmanagement.
 • Je werkt nauw samen met de deelnemende gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau en vertaalt de kaders voor de opdracht van de bestuurscommissie Inkoop Zorg Sociaal Domein en het bestuur van de MGR in haalbare plannen.
 • Je houdt landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg en zorginkoop bij, adviseert gemeenten hierover en vertaalt dit naar regionale mogelijkheden.
 • Je bent lid van het MT van de MGR, stimuleert kruisbestuiving tussen de modules en synergie in de bedrijfsvoering en rapporteert aan de directeur van de MGR.

Wat wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Het vermogen te functioneren in een politiek-bestuurlijke context.
 • Kennis van en affiniteit met het sociaal domein (WMO, jeugdzorg) en het vermogen om daar een eigen visie op te ontwerpen.
 • Bij voorkeur kennis en ervaring met gemeentelijke- en inkoopprocessen opgedaan binnen het sociale domein.
 • Ervaring met verandermanagement en het vermogen een team te bouwen via inspirerend en op vertrouwen en ontwikkeling gebaseerd leiderschap.

Competenties

 • Relatie- en klantgericht.
 • Proactief, transparant en resultaatgericht.
 • Verbindend en diplomatiek.
 • Signaleren en anticiperen.
 • Goed kunnen luisteren.
 • Communicatief vaardig.
 • Proactief.

Wat wij bieden

MGR biedt een uitdagende opgave met bijbehorende arbeidsvoorwaarden in een dynamische en impactvolle organisatie en omgeving. Afhankelijke van je kennis en ervaring mag je een salaris verwachten van maximaal € 6.616,– (salarisschaal 13; CAO-SGO) op basis van 36 uur per week. Aangevuld met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in het kader van talent- en opgavegericht werken en een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Het totale jaarsalaris incl. IKB bedraagt max. € 92,928,- bruto per jaar.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een jaar) die bij goed functioneren na deze periode omgezet kan worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Waar ga je werken

Inkoop sociaal domein centraal Gelderland is één van de vijf modules binnen de MGR. De MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten in het sociale domein en is een zgn. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Via de module Inkoop koopt de regio gezamenlijk diensten in op het gebied van WMO en Jeugdhulp. Daarbij ligt de focus op de combinatie van inkoop, contractmanagement en contractbeheer. Het team van Module Inkoop adviseert, faciliteert en leidt bovendien diverse projecten met regionale thema’s. Dat doet het team, met circa 17 medewerkers, vanuit de kernwaarden eerlijk en betrouwbaar, verbinder en dienstverlenend.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.