Manager HRM

Over de functie

Als Manager HRM ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, adviseren en faciliteren van het primair proces op het HR vakgebied. Je richt je op het efficiënter inrichten van de processen, diverse veranderkundige opgaven die je organisatiebreed coördineert en het verbeteren van de dienstverlening vanuit de afdeling HRM. Je ondersteunt tevens de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en jij ontwikkelt een passend HR beleid. Deze vertaal je naar tactisch en operationeel niveau.

Als mede MT-lid stippel jij samen met het MT de koers uit om de organisatie door te ontwikkelen naar versie 2.0, Blink next level. Aandachtspunten in deze zijn cultuuromslag, personeelsontwikkeling, en -capaciteit. Je verbindt de verschillende teams in de organisatie en streeft samen naar zelfregie en de eigen verantwoordelijkheid nemen. Als MT-lid ben jij betrokken bij MT-overleggen en besluiten.

Overig:

 • Verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte procesgang door een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting van eigen mensen en het inzetten van uitzendkrachten.
 • Het opstellen van een opleidingsplan en verslaglegging aan het MT over de voortgang en ontwikkelingen hierin.
 • Het coördineren en begeleiden van leidinggevenden in de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter bij langdurig ziekteverzuim.
 • Ondersteuning bieden aan leidinggevenden bij de beoordelings- en gesprekscyclus en interne coaching van leidinggevenden hierin.
 • Is het aanspreekpunt voor alle medewerkers en zorgt hierbij voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling.
 • Is sparringpartner voor de OR en neemt deel aan de OV-vergaderingen.
 • Het opstellen van de HR begroting (personeelskosten, opleidingskosten, wervingskosten en dergelijke).
 • Het beheren en bewaken van het HR budget en het ondernemen van actie bij overschrijdingen.

Als Manager HRM geef je coachend leiding aan de medewerkers van de afdeling HRM. Je stimuleert hen bij de uitvoering van de werkzaamheden en zorgt ervoor dat zij zichzelf blijven ontwikkelen middels werkoverleggen o.a. en gesprekken in het kader van de HR-cyclus.

Wat wij vragen

 • HBO denk- en werkniveau.
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, waarvan minimaal drie jaar in een leidinggevende rol
 • Ervaring met de aansturing, verbetering en structurering van personeelsprocessen.
 • Hands-on, doener, creatief en proactief.
 • Doel- en resultaatgericht, vooruitstrevend en oplossingsgericht.
 • Analytisch, kritisch en gericht op kwaliteit en optimalisatie.
 • Klantgericht, dienstverlenend, verbindend en samenwerkingsgericht.

Wat wij bieden

Jij komt te werken in een vooruitstrevende werkomgeving die volop in ontwikkeling is; een ontwikkeling waar je zelf een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Een prettige werksfeer en we vinden een goede balans in werk-privé ook belangrijk.

Het salaris dat bij deze functie past is marktconform.

Waar ga je werken

Blink is een Gemeenschappelijke Regeling van negen gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel. Blink is namens deze negen gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten.
Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) telt ongeveer 118.000 huisaansluitingen.

Dagelijks zijn er circa 110 medewerkers actief. Jaarlijks wordt er zo’n 105.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, waarvan het meeste duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast speelt Blink een rol in het aanjagen van de regionale circulaire economie. De missie van Blink is duidelijk nl het creëren van een schone leefomgeving voor onze inwoners en een verbindende partner zijn voor de negen aangesloten gemeenten.

Als Manager HRM sta jij achter de kernwaarden van Blink: betrouwbaar, duidelijk, respect en ontwikkeling.
Momenteel doorloopt Blink, in samenwerking met een extern bureau, een Strategisch Traject om een nieuwe organisatiestructuur neer te zetten. Er is namelijk een nieuwe visie gekomen waarin de negen deelnemende gemeenten zelfstandig verder gaan met de organisatie Blink.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.