Manager Bedrijfsvoering

Over de functie

Je bent als Manager Bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal), onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), verantwoordelijk om bedrijfsvoering binnen de SDD verder vorm te geven, in te vullen en verder te brengen. Je gaat daarmee voor innovatie en resultaat! De opgave Bedrijfsvoering bestaat uit acht teams: Contracten, P&C/Financiën, Beleid, Data&ICT, Implementatie, HR, Communicatie en Secretariaat. Focus van de Manager is de bedrijfsvoering stevig te positioneren om mede de regionale visie waar te maken.

Als Manager werk jij opgavegericht samen met vier collega Opgavemanagers aan de vijf opgaven Versterken Bestaanszekerheid, Ontwikkelen naar Werk, Zorgen voor Ondersteuning, Dienstverlening in brede zin en Bedrijfsvoering. Je bent daarom gericht op de samenhang tussen bedrijfsvoering, mensen en processen. Je begrijpt dat als de bedrijfsvoering de maatschappelijke opgaven en de uitvoering hiervan optimaal ondersteunt, de organisatie het beste voor de inwoners kan bereiken.

De teams binnen Bedrijfsvoering bestaan uit enthousiaste, vakinhoudelijke mensen met passie voor hun vak en het sociaal domein. Binnen de teams werken medewerkers integraal samen in een bedrijfsvoeringsteam gekoppeld aan één van de vijf opgaven. Samen met acht coördinatoren coach jij de medewerkers in het opgavegericht werken en vertaalt de eisen hiervan in houding, strategie en beleid naar de praktijk. Je bent gericht op de processen die hiervoor nodig zijn en formuleert additioneel de concrete activiteiten en resultaten. Je houdt planning, capaciteit en ontwikkelingen continu scherp op het netvlies en in de gesprekken die je hebt. Samen met de collega Opgavemanagers coördineer, prioriteer en stuur jij de voortgang en de verbinding op integraliteit .

Verantwoordelijkheid
Je stapt niet op een geëffend pad! De transitie om de regionale visie van GR Sociaal verder vorm te geven is volop gaande. Opgavegericht werken en een herinrichting van afdelingen en processen is geschetst en wordt gerealiseerd. Ook voor de opgave Bedrijfsvoering. Samen met jouw medewerkers en collega Opgavemanagers geef je invulling aan deze realisatie. Dit vraagt flexibiliteit van iedereen.

Je hebt oog voor het bredere organisatiebelang. Je weet de middelen die tot je beschikking staan (mensen, geld, instrumenten) efficiënt en effectief in te zetten. Niet alleen voor je eigen opgave, maar juist ook voor de gehele organisatie. Afgesproken doelen en resultaten evalueer je regelmatig en stuur je bij waar nodig. Je adviseert de directie over mogelijke kansen, maar brengt ook risico’s tijdig in beeld en komt met voorstellen hoe hiermee om te gaan.

Je rapporteert aan het MT-lid Bedrijfsvoering over de voortgang van jouw opgave zowel op inhoud als op bedrijfsvoering aspecten. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten die de opgave moet gaan leveren.

Belangrijke pijlers zijn: kwaliteit, klanttevredenheid, integrale ondersteuning en innovatie.
Dit alles doe je uiteraard niet alleen maar samen met de collega opgavemanagers en de coördinatoren van de acht teams.

Wat wij vragen

Je hebt leidinggevende ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je vindt het leuk om strategische ontwikkelingen te vertalen naar de uitvoering. Je stelt plannen op om de opgave bedrijfsvoering verder te brengen en richting te geven aan de ondersteuning van bedrijfsvoering aan de rest van de organisatie in de dagelijkse praktijk. Jouw werkervaring komt hierbij goed van pas.

Je schakelt goed tussen de verschillende lagen in- en extern, durft kritisch te zijn en pioniert graag. Jouw sterke communicatieve vaardigheden maken van jou een gesprekspartner op niveau, waarbij je deze vaardigheden weet in te zetten om eventuele weerstand weg te nemen.

Verder:

  • Een afgeronde academische opleiding richting bedrijfskunde.
  • Minimaal vijf jaar relevante leidinggevende ervaring.
  • Bij voorkeur uitgebreide kennis van het sociaal domein.
  • Integrale management skills.
  • Goede kennis van financiën bij voorkeur in het gemeentelijke domein (BBV).
  • Veranderkundige ervaring en – kwaliteiten.
  • Plan-, en procesmatig ingesteld.
  • Omgevingssensitief.
  • Innovatiekracht.

Je hebt lef, bent proactief en schakelt snel. Je weet te verbinden met zowel de directie als de uitvoering. Waar nodig kun je op sommige momenten vooral ook coördineren met de voeten in de klei en zaken verder brengen. Idealiter heb je ervaring met opgavegericht werken. Het laatste is geen must.

Wat wij bieden

Als je bij de GR Sociaal werkt, maak je het verschil voor de inwoners. Wij bieden je een uitdagende baan voor 36 uur per week. De functie is ingeschaald op € 6.993,- (schaal 13, CAO SGO) op basis van een 36-urige werkweek.

Aanvullend zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Tevens een individueel keuzebudget van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf.

Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Waar ga je werken

De GR Sociaal is een innovatieve organisatie, bestaande uit 2 organisatieonderdelen: de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk. Er is binnen de GR Sociaal volop ruimte om ideeën uit te proberen. Het doel is altijd om het beste te doen voor de inwoners van de Drechtsteden.

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is een regionale sociale dienst die werkt voor zeven gemeenten in de Drechtsteden. Werkzaamheden zijn taken o.a. op grond van de participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij de SDD werken ruim 450 medewerkers.

Drechtwerk is sinds 1 januari 2023 onderdeel van de GR Sociaal en is het ontwikkelbedrijf, waar inwoners geholpen worden die niet zelfstandig werk kunnen vinden of zelfstandig kunnen werken zonder extra hulp en ondersteuning. Ook de SW medewerkers zijn in dit onderdeel ondergebracht. Drechtwerk werkt voor 6 gemeenten in de Drechtsteden. Bij Drechtwerk werken ruim 1100 medewerkers (inclusief SW).

De GR Sociaal heeft een stevige ambitie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Hiertoe dienen de vijf opgaven.
Elke opgave heeft meerdere doelen en activiteiten. Een stevige verbinding in het netwerk met al de partners is hierbij onontbeerlijk; samen bereik je meer!

Alles in het licht van de kernwaarden; mensgericht werken, samenwerken en vernieuwen!

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.