Kwartiermaker Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 18-minners

Algemene informatie

Voor een gemeente in de provincie Flevoland is JS Consultancy op zoek naar een Kwartiermaker Persoonsgerichte Aanpak 18-minners (16 uur, 5,5 maanden, per 1 juli).

Functie informatie

Deze gemeente is op zoek naar een kwartiermaker PGA 18-. De kwartiermaker werkt vanuit de praktijk aan een goed werkende keten in de driehoek onderwijs-zorg-veiligheid en met daarbinnen de PGA voor 18-minners om te komen tot een effectieve aanpak van deze doelgroep. Die bestaat uit (dreigend) criminele jongeren waarbij de eerder gekozen aanpak niet gelukt is en waarbij een integrale aanpak nodig is. De kwartiermaker is procesregisseur voor cases die vallen onder vooraf opgestelde PGA 18- criteria en werkt vanuit de bestaande structuren. De jongeren moeten voldoen aan een aantal nader te bepalen zorgcriteria (zoals schooluitval of verzuim) in combinatie met (een aantal) politie contacten. De kwartiermaker onderzoekt al werkende weg waar de samenwerking stokt of niet sluitend is zodat de bestaande praktijk wordt verbeterd.
Tevens is het onderdeel van de opdracht om het Stedelijk Integraal Team voor te zitten en te onderzoeken waar de verbinding met de PGA en andere overlegvormen ligt waar multiproblematiek wordt besproken.

Integrale ketensamenwerking binnen het Zorg- en Veiligheidsdomein is cruciaal voor een sluitende aanpak en vroeg signalering ten aanzien van, onder andere, verminderen/ voorkomen van schooluitval (drop-outs), overlast, (recidive van-)crimineel gedrag, politie-/justitie contacten. Bij een samenwerking waarin gemeenten, scholen én zorg- en justitiële partners samenwerken in de aanpak van ketenoverstijgende casuïstiek is het voeren van (gemeentelijke-)regie een onmisbare factor.

Hierbij zijn drie zaken van cruciaal belang;

 1. Procesregie op keten overstijgende casuïstiek (probleemgestuurd en oplossingsgericht);
 2. Adviseren van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van keten overstijgende casuïstiek;
 3. Signaleren van (overstijgende) knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking.

De kwartiermaker staat in de samenwerking voor:

 • Denken in mogelijkheden en oplossingen maar ook omgaan met beperkingen, belemmeringen en tegenstellingen.
 • Kennis en inzicht van doelgroepen, de sociale kaart en de justitiële-, zorg- en hulpverleningsketens.
 • Regie voeren en sturing geven aan het operationele proces, regelen en aanspreken van ketenpartners.
 • Inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen.
 • Onderhandelen en communicatief vaardig.
 • In complexe situaties de eigen koers volgen en overzicht bewaren.
 • Diplomatiek, doortastend en beslissingen durven nemen.
 • Sturend op gezamenlijk belang en eindresultaat.
 • Signaleren van dwarsverbanden en fungeren als schakel tussen de justitiële-, gemeentelijke- en zorgketen.
 • Operationele focus, met voldoende bagage om inzicht te hebben in tactische en strategische processen.
 • Transparante en authentieke persoonlijkheid. Jezelf als instrument inzetten.

Wat wij vragen

 • Ruimere en langere ervaring met beleidsadvisering binnen een politiek/bestuurlijke context en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Aantoonbare interesse in de aanpak van en de vraagstuk rond; zorg- (en veiligheidsvraagstukken) binnen het onderwijs, de preventieve jeugdgroepen aanpak, de Persoonsgerichte Aanpak, het Sociaal domein, *het Veiligheidshuis;
 • Ervaring met het maken van de vertaalslag tussen beleidsadvisering en beleidsuitvoering;
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk;
 • Opbouwen/ onderhouden van een voor de functie relevant netwerk: scholen, ketenpartners, justitie, hulpverlenende instanties, overige deskundigen etc.;
 • Heeft verbinding met mensen en kan enthousiasmeren
 • Kennis hebben van de huidige (AVG-) privacy wetgeving
 • Zelfsturend, doorzetter met tact en geduld.
 • HBO+ / WO werk- en denkniveau.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van 5,5 maanden voor 16 uur in de week.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Bram van Pelt via bramvanpelt@jsconsultancy.nl of 06 13032669.