Kwartiermaker Financiën

Algemene informatie

Voor de Rijksoverheid is JS Consultancy op zoek naar Kwartiermaker Financiën te Noordoost Nederland (36 uur, 6 mnd, per z.s.m.).

Functie informatie

De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het verder vormgeven van de financiële organisatie van onze opdrachtgever. De huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in de positie en opgave van de organisatie vormt daarbij het startpunt. De volgende onderwerpen zijn van belang in de opdracht:

 • Vormgeving van bewaking, monitoring en rapportage over de resultaten en de financiële middelen;
 • Als bruggenbouwer kunnen acteren in een complex werkveld (als opdrachtgever en opdrachtnemer) en het financiële raamwerk van de organisatie ;
 • Samen met de projectcontroller zorgdragen voor adequate inbedding van de controlfunctie in het primaire proces (bouwkundig versterken), onder andere bij het contractmanagement, (financiële) procesbeheersing en invoering van het zogenaamde vier-ogen principe;
 • Inrichten van een interne control-organisatie, o.a. het ontwikkelen van financieel mandaat, het inrichten van een inkoopapparaat, het vormgeven van een betaalfunctie;
 • Opbouw risico en kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Binnen het directieteam verantwoordelijk voor de financiële borging van besluitvorming.

De kwartiermaker is een stevige sparringpartner voor zowel het hoofd Bedrijfsvoering waaronder de kwartiermaker ressorteert als de directeur en het directieteam. Hij/zij beschikt over zeer ruime managementvaardigheden op basis waarvan het lukt om strategisch (financieel) beleid te ontwikkelen, uit te dragen, draagvlak creëren, te verdedigen en bij belangentegenstellingen de weerstand op te heffen en te evalueren. De kwartiermaker heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk, provinciaal en bovenal rijksniveau en weet deze inzichten effectief in te zetten in de interne en externe besluitvormingsprocessen. De kwartiermaker ontwikkelt het kader voor de besturingsspelregels zoals deze voor het integrale management binnen de organisatie van toepassing worden en op basis waarvan afzonderlijke jaarplannen tot een consistente financiële begroting kunnen worden geïntegreerd. De kwartiermaker is daarmee ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van formats waarmee reguliere budgetanalyses, begroting en financiële rapportages (stuurinformatie) kunnen worden opgesteld.

De kwartiermaker is analytisch zeer sterk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet zijn professionele mening helder voor het voetlicht te brengen. Hij/zij durft zich onafhankelijk op te stellen in de gesprekken die worden gevoerd, gesteund door kennis en ervaring van het vakgebied.

Wat wij vragen

 • In bezit van een afgeronde relevante academische, bedrijfseconomische opleiding;
 • Meer dan 10 jaar relevante werkervaring op het gebied van complexe opgaven op het terrein van Financien en Bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met de opbouw van een ingewikkelde financierings en controlystematiek vanuit diverse (publiek en privaat) bronnen;
 • Relevante werkervaring met governance-vraagstukken;
 • Relevante werkervaring met het kwartiermaken, inrichten, implementeren en begeleiden van businesscontrol in een complexe overheidsorganisatie;
 • Kan functioneren in een veranderende complexe omgeving en opereren als een stevige gesprekspartner;
 • Effectief verschillende posities kan overbruggen binnen (sterk) uiteenlopend krachtenveld;
 • Kennis en ervaring van P&C aspecten zowel binnen Rijk, Provincie als Gemeenten;
 • Ervaring met de inrichting van financiële informatiesystemen;
 • Hands-on mentaliteit om een Finance & Control unit bij de organisatie zowel op te bouwen als procesmatig in te richten;
 • Kan omgaan met hoge dynamiek in beleid en werkprocessen;
 • Verbinder met hoog ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

Wat wij bieden

Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden, met optie op verlenging. De standplaats van deze opdracht is gelegen in Noordoost Nederland.
Deze opdracht is in te vullen op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy), of op basis van een ZZP-overeenkomst.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je reactie via onderstaande sollicitatiebutton! Een CV en korte motivatie volstaat.