Jeugdconsulent

Algemene informatie

Voor verschillende opdrachtgevers is JS Consultancy op zoek naar Jeugdconsulenten voor 24-36 uur in de week.

Functie informatie

Je hebt binnen deze functie de volgende taken:

 • Je geeft advies en informatie aan jeugdigen/opvoeders op alle levensdomeinen;
 • Je reageert adequaat op signalen van zorg uit de hulpverleningsketen, Veilig Thuis en politie en/of omgeving van de jeugdige in het kader van het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging;
 • Je verheldert je vragen en behoeften op alle levensdomeinen en levert maatwerk;
 • Je ondersteunt een gezin in het maken van een eigen plan (één gezin, één plan, één regisseur);
 • Je voert zo nodig regie op de uitvoering van een Ondersteuningsplan (planregie);
 • Je bepaalt of een gezin (lichte) professionele ondersteuning nodig heeft en organiseert deze ondersteuning;
 • Je versterkt de eigen kracht en zelfregie van je cliënten;
 • Je stuurt aan op betrokkenheid en participatie;
 • Je verbindt gezamenlijke en individuele aanpak;
 • Je schakelt zo nodig experts vanuit het gecontracteerde aanbod in;
 • Je werkt samen met de ketenpartners, je versterkt netwerken en neemt je positie in de keten;
 • Je bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties;
 • Je hebt ervaring met het verzoeken van jeugdbeschermingsmaatregelen en kunt participeren in de rechtsgang daartoe;
 • Je signaleert en reageert professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik of andere bedreigingen van een gezonde ontwikkeling van het kind;
 • Je doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen.

Wat wij vragen

 • Een afgeronde Hbo-opleiding op het vlak van MWD of SPH;
 • Kennis van het werkveld van de jeugdzorg;
 • Algemene kennis van psychopathologie bij jeugdigen;
 • Ervaring in het voeren van casusregie in (multiprobleem) gezinnen;
 • In het bezit met motiverende gespreksvaardigheden;
 • Analytische en diagnostische vaardigheden;
 • Accuraat en helder kunnen rapporteren;
 • Werken in en raadplegen van digitale systemen (o.a. Gidso, Corsa, Suite)
 • Kennis van de sociale kaart in de regio;

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van 24-36 uur in de week (deels thuiswerken is bespreekbaar).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Een korte en bondige motivatie volstaat. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Yordi Christ via yordichrist@jsconsultancy.nl of 06 – 30 07 67 23. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.