Informatieadviseur

Algemene informatie

Ruim 500 GGD-medewerkers werken elke dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners van Zaanstreek-Waterland. Centraal staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten, via een gemeenschappelijke aanpak. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten (waaronder Covid-19), het bieden van jeugdgezondheid en het geven van milieu-advies. De GGD werkt voor 8 gemeenten in de regio: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad. De kernwaarden van de GGD Zaanstreek-Waterland zijn: deskundig, proactief, samenwerkend en ondernemend.

Functie informatie

Als informatieadviseur ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening en voor het formuleren van het informatiebeleid en de informatieplanning op tactisch en strategisch niveau. Daarnaast heb je een coördinerende en bewakende rol in het kader van de realisatie van de informatievoorziening.

Taken en verantwoordelijkheden
Strategisch:

 • Ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie, als afgeleide van de organisatiestrategie.
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming van het informatieplan en de informatiearchitectuur.
 • Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening.
 • Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding.
 • Zorgdragen voor een adequate inrichting van de informatiemanagementorganisatie.

Functionele sturing:

 • Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatievoorziening.
 • Coördineren van de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de afdelingen en de vertaling daarvan naar concrete projecten.
 • (Laten) uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases.
 • Zorgdragen voor een adequate ondersteuning bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening.
 • Regie voeren op de informatiemanagementorganisatie.
 • Aansturen van leveranciers: laten opstellen van contracten en SLA’s en bewaken van de uitvoering daarvan.
 • Fungeren als gedelegeerd opdrachtgever naar de IT-afdeling.
 • Opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in de informatievoorziening en bewaken van de budgetbesteding.

Wat wij vragen

 • Afgeronde opleiding op HBO/WO niveau in de richting van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of informatica.
 • Kennis en ervaring op het gebied van business informatiemanagement resp. op het raakvlak tussen business en IT.
 • Inzicht in en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement.
 • Kennis van projectmanagement (Prince2) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL).

Competenties:

 • Initiatiefrijk/ondernemend en proactief.
 • Doortastend en resultaatgericht.
 • Conceptueel denkvermogen.
 • Overtuigingskracht.
 • Goed om kunnen gaan met belangenconflicten.
 • Kunnen schakelen tussen en opereren op alle niveaus.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie in een informele sfeer. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij, bij een fulltime dienstverband, een salaris van maximaal € 5.169,- bruto per maand in functieschaal 11 van de cao SGO.

Een persoonlijk budget van 17,05% van je bruto salaris. Hierin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. Het dienstverband is eerst voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 11 en 12.
De 1e gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 8 april tussen 9.00 – 13.00 uur.
De 2e gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 15 april tussen 9.00 – 13.00 uur.
Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op 19 april om 14.00 uur.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.