Hoofd Ingenieursbureau

Algemene informatie

De gemeente Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten per 1 januari 2020 ambtelijk te fuseren, om vervolgens ook tot een bestuurlijke fusie te komen. De nieuwe organisatie vraagt om leidinggevenden en strategisch adviseurs die samen met de directie de visie op excellente dienstverlening, samenwerking en leiderschap in de nieuwe organisatie verder vorm gaan geven. We zoeken leidinggevenden die sturen op resultaat en aandacht hebben voor hun medewerkers.

Heerhugowaard is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 1960 telde Heerhugowaard 6.800 inwoners en inmiddels zijn dit er zo’n 57.000. Heerhugowaard was in de jaren zeventig zelfs een paar jaar de snelst groeiende gemeente van Nederland. Samen met de gemeente Langedijk heeft de gemeente 85.000 inwoners.

Het domein Ruimte bestaat uit drie onderdelen: Ontwikkeling & Beheer, het Stadsbedrijf en VTH. De verantwoordelijkheden en werkzaamheden binnen het domein Ruimte volgen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betreft voornamelijk zaken als ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu en de daarmee corresponderende beleidsmatige en uitvoerende taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving: VTH -taken). In bredere zin vallen ook taken als afvalinzameling, groenbeheer en wegenonderhoud hieronder.
Het Ingenieursbureau richt zich op het voorbereiden en realiseren van projecten in de openbare ruimte.

Functie informatie

Je rapporteert aan de directeur met het domein Ruimte in de portefeuille, tevens gemeentesecretaris van Langedijk. Samen met de andere hoofden voer je de regie over de werkorganisatie en adviseer je de Directie integraal over concern brede vraagstukken.
Je bent medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, effectiviteit en continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelen. Je geeft integraal leiding aan het team bestaande uit ongeveer 30 fte aan medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor alle uitvoerende taken rondom personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting ten behoeve van Ingenieursbureau. Je hebt een sturende en faciliterende rol, maar geeft ook richting aan de ontwikkeling van medewerkers. Je hebt een antenne voor het signaleren en verbinden vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het strategisch concernbeleid.
Als kwartiermaker ga je vanaf november 2019 aan de slag met het vormgeven aan de nieuwe afdeling. Hierbij vraagt het vormen van een nieuw team volop jouw aandacht. Daarnaast vertaal je de visie van de organisatie naar een teamplan.

Wat je graag doet:
Je hebt er zin in samen met de directie de visie op excellente dienstverlening, samenwerking en leiderschap en de nieuwe organisatie verder vorm te geven. Je bent een genie in medewerkers projecten laten voorbereiden en realiseren in de openbare ruimte. Je wordt er gelukkig van om medewerkers te enthousiasmeren over bijvoorbeeld geheel nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande methoden en technieken. Af en toe afstand nemen van de dagelijkse praktijk en even out of the box denken. Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, weet hierop in te spelen en deze naar het eigen werkgebied te vertalen. Je houdt van deze dynamiek.

Wat wij vragen

Je beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, rechten of politicologie. Je hebt aantoonbare kennis van openbaar bestuur, organisatieontwikkeling, veranderkunde, bedrijfsvoering en wet- en regelgeving. Daarnaast ben je in het bezit van vaardigheden op het gebied van bestuurlijk adviseren, management en communicatietechniek.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie bij een fusiegemeente met een veranderopgave. De functie is ingedeeld in schaal 14, maximaal € 6.574,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform CAR/UWO*. Er is een Individueel keuze Budget van 18,45%.

  • Vanuit het principe cao akkoord voor gemeentemedewerkers is een loonsverhoging afgesproken van 6,25% in vier stappen, vanaf oktober 2019 t/m 2020.

Sollicitatieprocedure

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau , 06-5113 5793

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.