Gedragskundige

Algemene informatie

West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen en werken is. Waar iedereen zich welkom en goed geholpen voelt. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking zorgt dat de gemeenschap tot volle bloei komt. Gemeente West Betuwe is gastvrij en dichtbij.
West Betuwe is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. West Betuwe ligt mooi centraal, per auto en ov nog geen half uur van bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan.

De nieuwe West Betuwse organisatie wil een lerende en toekomstbestendige organisatie zijn. Onder de noemer “Samen West Betuws Werken” is een organisatieontwikkeling gestart, met als doelstelling dat alle medewerkers netwerkgericht en opgavegericht werken; zij weten interne en externe netwerken goed te benutten en richten zich op het gewenste eindresultaat. De professionals van West Betuwe krijgen daarin de kans om zich volop te ontwikkelen. Daarbij spelen de volgende kernwaarden een rol: dienstverlenend, mensgericht, gedreven, durf, vakbekwaam en vertrouwen.

In het integraal beleidsplan Bouwen aan sociale kracht is de doorontwikkeling van de toegang tot ondersteuning en zorg een belangrijk onderdeel. De gemeente West Betuwe wil een versnelling realiseren in de doorontwikkeling van het Team Sociaal. Een nieuwe balans zoeken: van ‘doen wat goed is’ naar ‘ doen wat nodig is’.
Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van complexe casuïstiek, veiligheid (meldcode), regievoering en het jonge kind.

De gedragsdeskundige ondersteunt en begeleidt de consulenten van Team Sociaal op inhoud in de kwaliteit van hun ondersteuning van inwoners. Dit team bestaat uit ruim 40 generalisten met een meer specialistische achtergrond zoals Wmo, Jeugd, Schoolmaatschappelijk werk en Schuldhulpverlening. West Betuwe heeft één Team Sociaal, dat werkt voor de leeftijd “van 0 tot 100”. In dit team werken consulenten met enkelvoudige casuïstiek als ook met de meervoudige complexe casuïstiek rond Wmo aanvragen, jeugdcasussen, cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en schuldhulpverlening. De teams werken in drie gebieden en bereiken zo de inwoners in 26 kernen. Binnen de Wmo, Jeugd en SHV kennen ze bijna 2400 unieke cliënten, daarnaast maken nog ruim 1000 inwoners gebruik van minimaregelingen.

De gedragsdeskundige biedt vooral ondersteuning aan consulenten met vraagstukken rondom Jeugd en Wmo. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen en coachen van consulenten tijdens spoed- en crisissituaties of het zetten van de juiste stappen als veiligheid in het geding is. Daarnaast begeleid je consulenten in het uitzetten van lijnen en het opstellen van goede plannen. Tevens draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van de consulenten.

Het Team Sociaal zoekt een gedragsdeskundige die primair werkt met en voor de consulenten om de inhoudelijke doorontwikkeling aan te jagen en het zijn van sparringpartner. De gedragsdeskundige werkt ook samen met de teamleider van het team, de projectleiders Toegang, Preventie en algemene voorzieningen en het team Kwaliteit en levert input aan het Beleid, kwaliteit en diverse programma’s.

Aan Team Sociaal wil de gemeente West Betuwe een gedragsdeskundige toevoegen om de inhoudelijke doorontwikkeling en professionalisering aan te jagen en het bieden van een sparringpartner voor consulenten.

Functie informatie

 • Je borgt de kwaliteit en effectiviteit van de casuïstiek besprekingen vanuit methodisch oogpunt, op een coachende manier. Zo nodig draag je vanuit het oogpunt van transformatie inhoudelijk bij.
 • Je voert caseloadgesprekken met consulenten waarbij stil gestaan wordt bij draagkracht en draaglast. Je ondersteunt consulenten bij het grip houden op hun caseload.
 • Je zorgt voor een inhoudelijke ondersteuning en coaching van consulenten.
 • Je draagt zorg voor implementatie van de verschillende methodieken in de gewenste werkwijze door een handleiding en/of voorlichting over de methodiek te bieden.
 • Jij biedt en ontwerpt valide methodieken waardoor consulenten door de bijbehorende instrumenten hun professionele handelingsrepertoire en het kostenbewustzijn kunnen vergroten (vraagverheldering, doelen ondersteuning, regievoering).
 • Jij doet aanbevelingen voor verbeteringen in het proces en de instrumenten om zo de transformatie te ondersteunen en de hoogste kwaliteit van zorg te kunnen leveren en wat uiteindelijk ook financiële beheersing zal ondersteunen.
 • Je werkt aan de verbetering van de werkwijze, resultaten en prestaties van team sociaal op basis van de aanwezige talenten.
 • Jij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT om continu te streven naar optimale kwaliteit van zorg zoals deze geleverd wordt aan de cliënten. Daarbij bewaak je hoe individuele medewerkers zich binnen het team ontwikkelen in relatie tot de doorontwikkeling van de Toegang.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk met andere professionals en vertegenwoordigers binnen het Wmo en Jeugdveld zowel intern als extern.
 • Je levert een bijdrage aan de klachtafhandeling en oplossen (complexe) casuïstiek in de escalatieladder.

Je monitort de aanmeldlijst samen met de teams die in de gebieden werken en ziet erop toe dat risico’s gesignaleerd worden en treft maatregelen ter verbetering van snelheid van afhandeling van ondersteuningsvragen.

Wat wij vragen

Je bent bij voorkeur een gedragsdeskundige met een afgeronde universitaire opleiding tot orthopedagoog, psycholoog (volwassen of jeugd). Je bent een geregistreerd in de kamer pedagoog of psycholoog (SKJ of BIG). Als senior beschik je over de juiste dosis werkervaring. Verder:

 • Heb je kennis en ervaring in GGZ – problematiek, LVB, Sociale Netwerk Versterking, WMO, Jeugdwet, verslavingsproblematiek, veiligheidsketen en/of gedwongen kader.
 • Je beschikt over overtuigingskracht om anderen op inspirerende en krachtige wijze te kunnen overtuigen.
 • Je hebt ervaring met het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen een team dat in ontwikkeling is.
 • Je staat stevig in de schoenen, waarbij je problemen herkent en rustig en kalm blijft in crisissituaties.
 • Kwaliteit staat hoog bij je in het vaandel en bent in staat om deskundigheid van anderen te bevorderen.
 • Je bent een open, betrokken en gedreven professional die actief bijdraagt aan teamresultaten.
 • Je kunt relativeren en reflecteren, beschikt over analytisch vermogen, en hebt kennis van oplossingsgericht werken en weet dit toe te passen in casuïstiek.

Wat wij bieden

Een interessante functie bij een gemeente die maatschappelijk effect belangrijker vindt dan de “regeltjes”. Je werkt in grote mate van zelfstandigheid en in een team waar je enorm welkom bent en echt verschil kunt maken.

Het betreft een vaste functie van 36 uur per week. Afhankelijk van je opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.118,- bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. West Betuwe heeft een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuze Budget (17,05%), flexibele werktijden en een goede verlofregeling.

Sollicitatieprocedure

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.