Ervaren Planjurist

Algemene informatie

Voor een gemeente in het Groene Hart is JS Consultancy op zoek naar een ervaren Planjurist.
(36 uur, t/m december 2021 met optie tot verlenging met 1 jaar, per z.s.m.).

Functie informatie

Opdracht
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf is de komende jaren verantwoordelijk voor de bouw van honderden woningen, de ontwikkeling van een gasloos bedrijventerrein, de sanering van een kassengebied en de realisatie van vier Integrale Kindcentra (schoolgebouwen met extra functies). Klimaatadaptatie, duurzaamheid, vernieuwende woningbouwconcepten, biodiversiteit, en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke thema’s.

De gemeentelijke projecten zijn vaak complex door tegengestelde belangen en steeds hogere (wettelijke) eisen. Dit vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen. Daarnaast worden participatie, communicatie en nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en overheid in ons werk steeds belangrijker. Dat vereist van alle medewerkers een flexibele houding. Een houding om snel mee te denken, ideeën aan te kunnen passen, maar ook om vooruit te denken en vooraf heldere afspraken te maken.

Als ervaren planjurist begeleid je het opstellen van de noodzakelijke bestemmingsplannen en andere planologische producten die noodzakelijk zijn om onze ruimtelijke ambities mogelijk te maken. Je begeleidt het bestuurlijk besluitvormingsproces en ondersteunt de wethouder in de gemeenteraad.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf heeft twee teams: Het team Projecten, Grondzaken en Vastgoed én het team Ruimte en Economie. De functie is ondergebracht bij laatstgenoemd team. Het team en de afdeling functioneert binnen een dynamisch krachtenveld en werkt met en voor veel partijen: het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, inwoners, lokale ondernemers, woningbouwcorporaties, dorpsraden, belangenverenigingen en niet in de laatste plaats overheidsinstanties (provincie, regio, waterschappen).

Wat wij vragen

  • Je hebt een afgeronde HBO of universitaire opleiding die aansluit op deze functie;
  • Je hebt ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen ten behoeve van ontwikkellocaties in zowel stedelijk als landelijk gebied;
  • Je hebt een goed analytisch vermogen en een flexibele instelling;
  • Je hebt goede adviesvaardigheden;
  • Je beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, aantoonbare kennis van de Wro, Wabo en Awb en ervaring met Dezta Plan.

Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren.

Wat wij bieden

Wij kunnen u via een interim constructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform CAO gemeenten) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht tot en met eind december 2021 voor 36 uur in de week (verlenging van 1 jaar mogelijk).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Lotte Nienhuis via LotteNienhuis@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.