Enterprise Architect

Algemene informatie

Voor het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect
32 – 26 uur| z.s.m. | 12 maanden verlenging mogelijk |

Functie informatie

Wat zoekt het CIZ? Hieronder staat een uitgebreid functieprofiel beschreven.

Ik zorg ervoor dat het CIZ beschikt over een vastgestelde architectuur die maximaal aansluit bij de governance en strategie van de informatievoorziening en architectuurbeschrijvingen. Ik gebruik deze zodanig dat het uitvoeren van veranderingen in de informatievoorziening zo effectief mogelijk verloopt.

 • Ik ontwikkel en onderhoud architectuurbeschrijvingen, voor zowel huidige als toekomstige situaties.
 • Ik ontwikkel en onderhoud architectuurkaders.
 • Ik ontwikkel en onderhoud architectuur-transitieplannen (roadmaps).
 • Ik ontwerp en implementeer architectuurprocessen (“Werken onder architectuur”)
 • Ik vertegenwoordig het CIZ in overleggen met partners over architectuur.

Ik zorg ervoor dat de strategische doelstellingen en kaders voor de ontwikkeling van de informatievoorziening van het CIZ zijn bepaald en stel hiervoor beleidsvoorstellen op. Hierdoor sluiten zij optimaal aan bij de missie, visie en doelstellingen van de organisatie.
Ik draag bij aan de formulering van de informatiestrategie en het informatiebeleid. Ik stel hiertoe beleidsvoorstellen op en bewaak de consistentie hiervan met de IV-architectuur.
Ik benut de architectuur effectief bij het plannen en uitvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening (“Werken onder Architectuur”)

 • Ik adviseer ten aanzien van de toepassing van architectuur bij het formuleren van voorstellen, plannen en ontwerpen.
 • Ik beoordeel project- en wijzigingsvoorstellen, plannen, en ontwerpen op architectuuraspecten.
 • Ik stel Project Startarchitecturen (PSA’s) op en beoordeel deze.
 • Ik stuur leveranciers aan op het gebied van architectuur
 • Ik adviseer bij en/of leid organisatie brede projecten.

Ik zorg ervoor dat (team)doelstellingen worden gerealiseerd, zodanig dat kwantitatieve en kwalitatieve (team)doelstellingen zijn behaald.

 • Ik draag bij aan de teamdynamiek, samenwerking, afstemming en kwaliteit van de werkzaamheden. Ook draag ik mede zorg voor het behalen van (team)doelstellingen.
 • Ik leg verantwoording af over behaalde resultaten, de voortgang en/of bijzonderheden
 • Ik signaleer mogelijkheden tot verbeteringen in richtlijnen en procedures
 • Ik voer verbetervoorstellen door na overleg met mijn leidinggevende.

Wat wij vragen

 • Voor deze functie is een wo- werk- en –denkniveau nodig, aangevuld met kennis van bedrijfskundige informatica op academisch niveau.
 • Kennis van de inrichting van strategische, tactische en operationele werkprocessen van het CIZ. Kennis van applicaties, bedrijfsregels en system
 • Heeft inzicht in complexe procedures en processen en stemt deze op elkaar af.
 • Kennis van en ervaring met projectmanagement.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en kennis van business intelligence en informatievoorziening.

Ik heb voldoende kennis van alle geavanceerde software waar ik tijdens mijn werk mee in aanraking kom. Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van relevante ontwikkelingen op dit gebied.

 • Geduld en doorzettingsvermogen nodig bij het leiden of adviseren van projecten en bij het komen tot overeenstemming over gewenste oplossingen.
 • Systematisch kunnen werken bij het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en informatiebehoeften, en bij het ontwerpen van de ICT-architectuur.
 • Integer zijn vanwege inzage in vertrouwelijke managementinformatie.
 • Beschikt over een representatief voorkomen en gedrag voor het onderhouden van contacten op diverse niveaus door de gehele organisatie en met leveranciers
 • Draagt zorg voor het onderhouden van een groot informeel netwerk binnen en buiten het CIZ, waardoor ik tijdig informatie verkrijg over veranderingen die gaan spelen binnen de organisatie.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of detacheringsconstructie (inschaling conform cao-Rijk) door bemiddelen.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 15-04-2021 je cv door.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze Recruiter Anouk Bergenhenegouwen via anoukbergenhenegouwen@jsconsultancy.