Directie Controller

Algemene informatie

De provincie Noord-Holland investeert elk jaar ruim €500 miljoen in onder meer duurzaamheid, schone energie, goede bereikbaarheid en een gezonde leefomgeving vol mooie natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap. Wil je meewerken aan die provinciedoelstellingen? Als Directiecontroller voor de directie Concernzaken zit je, vanuit hartje Haarlem, in het hart van de bedrijfsvoering van de provincie.

Hier ga jij werken:
Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. Ze stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. PNH ondersteunt je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Jij werkt vanuit de sector Concerncontrol voor de directie Concernzaken. Deze directie
adviseert en ondersteunt het bestuur en de collega’s van de andere directies als het gaat om bedrijfsvoering. De collega’s voorzien de organisatie van verschillende vormen van deskundigheid en ondersteuning op de gebieden van administratieve en financiële dienstverlening, juridische dienstverlening, communicatie, HRM, facilitaire dienstverlening, inkoop, documentaire informatievoorziening en ICT.

Functie informatie

Bij (strategische) sturings-, inrichtings- en bestuurlijke vraagstukken ben jij, samen met je collega’s van de sector Concerncontrol, dé businesspartner voor de directeur en de leidinggevenden van de directie Concernzaken (CZ). Als lid van het managementteam richt jij je op de sturing en beheersing van jouw directie, het toezicht daarop en de informatievoorziening daarover. Je legt de juiste verbanden tussen de bedrijfsvoering, de effectiviteit van onze organisatie en de beleidsmatige en bestuurlijke context. Jouw doel? Je effectieve adviezen dragen bij aan een doelmatige, rechtmatige en doeltreffende totstandkoming van de provinciedoelstellingen.

Voor de directeur, het managementteam en de andere budgethouders houd je de financiële stand van zaken scherp in de gaten. Elk jaar actualiseer je het interne beheersingsplan van CZ en je bewaakt de voortgang. Je toetst complexe ontwerpbesluiten, risicovolle projecten en programma’s binnen je eigen directie. Je geeft hierover advies aan de concerndirectie en aan Gedeputeerde Staten. Je ziet erop toe dat de directie de juiste informatie aanlevert voor de jaarrekening. Je begeleidt de accountant terwijl die de jaarrekening controleert. Bij Concernzaken wordt de financiële functie heringericht, en jij helpt mee dit tot een succes te maken. Dat doe je niet alleen: elke week overleg je met je collega-controllers en de concerncontroller. Samen hebben jullie goed zicht op de stand van zaken. Zijn er knelpunten, dan kom jij met een passende oplossing.

Als Directie Controller werk je dus in het hart van de bedrijfsvoering en je draagt op die manier bij aan de optimale risicobeheersing van de gehele provinciale organisatie.

Wat wij vragen

 • Zelfstandig en daadkrachtig: je gaat voortvarend aan de slag met je werkzaamheden.
 • Onafhankelijk: je komt vlot tot een helder oordeel, ook bij ingewikkelde vraagstukken.
 • Snel, helder en overtuigend in je adviezen: ook bij zeer complexe en gevoelige onderwerpen en dossiers sta je stevig in je schoenen.
 • Een echte verbinder: samenwerken en verbinden gaan jou van nature goed af.
 • Organisatie- en politiek-bestuurlijk sensitief: je voelt feilloos krachtenvelden en belangen aan en je gaat hier op de juiste manier mee om.

Verder heb je:

 • WO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding tot controller, zoals registercontroller of certified public controller.
 • Ruime ervaring met de bestuurlijke planning- & controlcyclus.
 • Kennis van, inzicht in en ervaring met procesinrichting, bestuurlijke informatievoorziening, risicomanagement en (de ontwikkeling van) managementcontrolsystemen.
 • Uitstekende kennis van overheidsfinanciën, met name van het Besluit begroting en verantwoording en de daarbij behorende (financieel-administratieve) processen.

Wat wij bieden

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 71.880 en € 102.686 (schaal 14) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een baan op een eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem, met dynamische werkplekken die passen bij de werkzaamheden die je op dat moment wilt doen: van stiltezone tot ontmoetingsplein met koffiebar.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf waar en wanneer je werkt.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.

Sollicitatieprocedure

Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia Schrama, 06-12570376