Directeur Samen Doen Hardenberg BV

Algemene informatie

De toegang voor de inwoners van de gemeente Hardenberg is sinds de decentralisatie in 2015, voor wat betreft vragen rondom zorg, georganiseerd binnen een netwerkwerkorganisatie. In de toegang ontmoet de professional de (kwetsbare) inwoners en wordt met de inwoners een plan van aanpak gemaakt. In november 2019 zal deze oorspronkelijke netwerkorganisatie verder gaan als Samen Doen Hardenberg BV. Een eigen organisatie, met de gemeente Hardenberg als enige aandeelhouder. Samen Doen huisvest teams die ondersteuning geven aan de inwoners.

Samen Doen Hardenberg BV levert een belangrijke bijdrage aan de opgave binnen het sociale domein. Deze opgave is ervoor zorgen dat de gemeente haar inwoners nu, maar ook in de toekomst, goed kan ondersteunen bij het oplossen van de problemen die zij ervaren en dit te realiseren tegen aanvaardbare kosten. Samen Doen Hardenberg BV signaleert vroegtijdig problemen en helpt de eigen kracht van de inwoner en haar omgeving te vergroten. Gewerkt wordt vanuit het principe één gezin, één plan.

Samen Doen Hardenberg BV is voor inwoners de ingang naar hulp en de toe-leider naar maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO en/of Jeugdwet. Tevens wordt lichte ondersteuning geleverd waar nodig.

Samen Doen Hardenberg BV is een verzelfstandiging van een al bestaande organisatie die volop in beweging is.

Een nieuwe start
De verzelfstandigde organisatie start met 40 medewerkers per 1 november 2019. De medewerkers zijn professionals met verschillende achtergronden. Samen Doen Hardenberg BV zal voorwaarden scheppen en ruimte bieden aan deze professionals om hun werkwijze verder te ontwikkelen en de positie van de toegang naar zorg binnen de samenleving van Hardenberg samenleving te verstevigen.

Preventief en collectief organiseren, samenwerking met de teams werk en inkomen, het verder vormgeven van de toegang en de manier van werken binnen Samen Doen zijn voorbeelden van onderdelen die de komende tijd nadrukkelijk aandacht zullen vragen.

Functie informatie

De Directeur geeft dagelijks sturing aan de BV en gaat zich richten op de verdere optimalisatie van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Inmiddels wordt de gemeente Hardenberg geconfronteerd met snel oplopende uitgaven in de WMO en de Jeugdzorg. De toegang vervult in het toekennen van zorg en ondersteuning een centrale rol. Wij verwachten van de Directeur dat hij/zij zich gaat richten op de kwaliteit van dienstverlening en een kostenbewuste werkwijze. De Directeur werkt daarbij nauw samen met de (inhoudelijk) gebiedsmanager, de gedragswetenschapper en de gemeente (die tevens opdrachtgever is). De directeur legt verantwoording af aan de AVA (Algemene vergadering van Aandeelhouders) ten behoeve van de Bedrijfsvoering.

Samen Doen zal een continu veranderende organisatie zijn. Van de directeur wordt dan ook gevraagd de visie uit te dragen en de veranderingen zorgvuldig te initiëren, implementeren en vast te houden samen met het team. Samen Doen streeft na de professionals ‘in the lead’ te zetten, binnen de financiële kaders van de gemeente de professionele vrijheid zo groot mogelijk te maken en de bureaucratie zo klein mogelijk te houden.

Het leveren van een bijdrage aan nieuwe initiatieven gericht op het versterken van de ondersteuning en welzijnsvraagstukken van de samenleving in samenspraak met de ketenpartners en andere spelers uit het (lokale) veld behoort tot één van de taken van de directeur.

De Directeur is contactpersoon voor wat betreft Informatiebeveiliging. De gemeente Hardenberg zal Samen Doen Hardenberg BV verder faciliteren met een aantal ondersteunende taken, waaronder ICT, P&O en Communicatie. De Financiële Administratie zal worden verzorgd door een Administratiekantoor. Met een stevige bedrijfsmatige achtergrond is de directeur in staat dit alles goed te regisseren en binnen de financiële kaders te blijven.

Wat wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau in combinatie met een stevige bedrijfsmatige achtergrond
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen van een zelfstandige eenheid of bedrijfsonderdeel.
 • Kennis van – en ervaring met het genereren en werken met stuurinformatie.
 • Kennis van de Jeugdzorg, WMO & participatie en gespecialiseerde zorg.
 • Bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie.
 • Uitstekende antenne voor politiek – bestuurlijke gevoeligheid.
 • Soepel kunnen schakelen tussen alledaagse managementtaken en bestuurlijke kwesties.
 • In staat zich te bewegen in het krachtenveld tussen de organisatie, de gemeente in al haar verschijningsvormen en de vele betrokken instellingen en samenwerkingspartners.
 • Heldere en prettige manier van communiceren zowel mondeling als schriftelijk, met aandacht voor proces en relatie.
 • Visie op en ervaring met het leidinggeven aan professionals.

Wat wij bieden

 • Een veelzijdige, interessante en dynamische functie.
 • Werken bij een organisatie die net gestart is, volop in beweging is en die je samen met de professionals verder vorm kan geven.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie van Directeur wordt ingeschaald in schaal 12, CAO Sociaal Werk, max € 6039,- bruto per maand, plus vakantiegeld, eindejaarsuitkering en IKB (16.4 %).

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 48 en 49
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 50 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.