Coördinator Financiële Administratie

Algemene informatie

De gemeente Uden is een actieve organisatie die haar werknemers voorbereidt op veranderingen in de toekomst. De organisatie heeft 4 afdelingen en ongeveer 350 werknemers. Uden werkt nauw samen in de regio met andere (overheids)organisaties. De gemeenteraden van Landerd en van Uden zijn voornemens gezamenlijk een nieuwe gemeente te vormen per 1 januari 2022. Zij hebben het plan van aanpak voor de vorming van een nieuwe Maashorstgemeente vastgesteld. Dit betekent dat zij vanaf nu samen gaan toewerken naar de definitieve herindeling.

De afdeling Middelen van de gemeente Uden telt ongeveer 70 collega’s en bestaat uit vijf teams. Het team financiële administratie zorgt voor het financiële beheer en wordt op inhoud en resultaat aangestuurd door een coördinator. Het team bestaat uit 9 medewerkers. De salarisadministratie wordt extern uitgevoerd, maar valt ook onder de verantwoordelijkheid van het team financiële administratie.

Functie informatie

  • Als gevolg van de voorgenomen herindeling is het goed coördineren van de financiële processen tussen Uden en Landerd een belangrijke opgave en daarmee een mooie uitdaging voor jou.
  • Je bent in de basis verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verwerking van de financiële administratie. Voor jou dé kans om de regie te pakken.
  • Als coördinator ben je ongeveer 1/3 van jouw week actief met het inhoudelijk aansturen van het team. Je informeert daarbij actief het afdelingshoofd Middelen over de voortgang en hebt een informerende rol bij de uitvoering van de HR-cyclus.
  • Ook ben je verantwoordelijk voor de tijdige en juiste administratieve verwerking van de Algemene Uitkering.
  • Als financieel deskundige vertegenwoordig je de gemeente bij regionale overleggen (bijvoorbeeld t.b.v. de belastingsamenwerking, waaraan 8 gemeenten en het waterschap deelnemen).
  • En je bent verantwoordelijk voor de juiste en tijdige informatievoorziening voor het management.
  • Je draagt zorg voor het up-to-date houden van de processen en voert procesverbeteringen door.
  • Tot slot ben je door het college aangesteld als heffings- en invorderingsambtenaar en neem je op grond hiervan besluiten met betrekking tot de ingediende bezwaren.

Wat wij vragen

Je hebt een afgeronde financieel-economische opleiding op minimaal HBO-niveau, bijvoorbeeld accountancy of bedrijfseconomie. Ook heb je ruime kennis van de BBV en gemeentefinanciën. Je beschikt over brede kennis van financiële systemen en bent zeer behendig met Excel. Je beschikt bovendien over ervaring met ondersteuning bij de totstandkoming van begroting, jaarrekening en bestuursrapportages (3 – 5 jaar). Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en bent naast een stevig gesprekspartner ook politiek sensitief. Je hebt ervaring met coördinerende taken of de kwaliteiten en de drijfveren om deze rol uit te oefenen. Vanzelfsprekend bieden we je dan graag alle begeleiding en ondersteuning om dit tot een succes te maken.

Pas je bij de gemeente Uden?
Wij zoeken een financiële professional met de kwaliteiten en de ambitie om sturing te geven. Iemand met een stevige persoonlijkheid die zelfstandig, flexibel en proactief is, snel kan schakelen en tegelijk verbindend is én graag samenwerkt. Ook ben je transparant en integer in jouw handelen. Je bent een toegankelijke gesprekspartner met sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt een helicopterview en bent van nature iemand die de coördinatie op zich neemt. Ook denk je inventief mee met je collega’s, deel je informatie en lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het team financiële administratie.

Wat wij bieden

Wij bieden je een boeiende, afwisselende functie bij een dynamische gemeente met een open en informele werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring varieert het salaris van aanloopschaal 10 (minimaal € 2.914,00 bruto per maand) tot functieschaal 10a (maximaal € 4.735,00 bruto per maand) op basis van een 36-urige werkweek. Het betreft een functie van 32 – 36 uur per week.
Dit salaris wordt vermeerderd met een coördinatortoelage van 8% over het brutosalaris. De maximale inschaling is hiermee functieschaal 11a, trede 9, € 5.127,- op basis van de salarisschalen van de Cao Gemeenten per 1 januari 2020. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Verder biedt de gemeente Uden een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een Individueel Keuze Budget van 17,05%, opleidingsfaciliteiten en een doorlopend fietsprivé project.
De gemeente Uden heeft bovendien veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het programma ‘arbeidsmarktproof’ is hier een voorbeeld van. Er is binnen de organisatie een heel scala aan producten en diensten waar je gebruik van kunt maken om ‘future fit’ te zijn en blijven, zoals workshops en trainingen van de Uden Academie en de inzet van een loopbaancoach.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 2, 3 en 4.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen donderdagochtend 23 januari plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.