Controller

Algemene informatie

Bedrijven, woonwijken, openbare gebouwen en natuurgebieden: dat is het werkveld van de specialisten van OZHZ. De inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid kunnen op OZHZ rekenen. Met advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen ze bij aan een goede omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. Met meer dan 200 medewerkers is er veel expertise in huis en verbinden ze kennis en ervaring in de regio. Al het werk dat OZHZ uitvoert doen ze in opdracht en samen met de gemeenten en de provincie.
Zuid-Holland Zuid is een regio waar veel gebeurt. Ongeveer 460.000 mensen wonen, werken en recreëren in een gebied tussen 4 rivieren. OZHZ ondersteunt (samen met 2 andere uitvoeringsdiensten) de gemeente en provincie bij hun (ruimtelijke) opgaven.

Waar kom je te werken?
Je komt te werken in de stafunit Control (4 FTE). Vanaf 1 april 2022 is Control gepositioneerd als een onafhankelijke staf direct onder de directie en bezig met de vormgeving van de nieuwe structuur. Als Strategisch Adviseur Control rapporteer je aan de Concern Controller.

Functie informatie

Als Controller heb jij een belangrijke adviesrol richting het management. De kernvraag is of OZHZ in control is. Dit uit zich in vraagstukken zoals: "Is de strategie voldoende vertaald in plannen en meetbare doelstellingen? Zijn beleid en middelen goed gekoppeld in de planning & control cyclus? Zijn de risico’s in beeld? Weten we waar we staan? Is er voldoende interactie intern en extern, zodat het beleid tijdig bijgesteld kan worden?"
Ook dient zich een nieuwe uitdaging aan: de rechtmatigheidsverantwoording, hierdoor worden er andere eisen gesteld aan de interne controle. Het opstellen van de controle-aanpak, analyses en adviezen in het kader van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, zullen dan ook tot jouw takenpakket behoren.

Een greep uit de werkzaamheden:

 • Het vertalen van strategische doelen en afgeleide plannen in concrete meetbare doelen en het bewaken van de doelrealisatie.
 • Het voeren van de regie op de planning & control cyclus, begroting, jaarrekening, bestuurlijke verantwoording, interne voortgangsrapportages, prognoses, etc..
 • Het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses.
 • Het beoordelen van de beschikbaarheid, juistheid en totstandkoming van de financiële data.
 • Beheer, ontwikkeling en implementatie van een systeem van risicomanagement.
 • Een signalerende rol richting management vanuit jouw specifieke verantwoordelijkheid.
 • De aansturing van werkzaamheden in het kader van de verbijzonderde interne controle.

Wat wij vragen

De ideale Controller voor OZHZ is positief ingesteld, collegiaal, organisatiesensitief, kritisch in zijn of haar werk en cijfermatig goed onderlegd. Je hebt een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren. Vanzelfsprekend heb jij een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en weet jij je hierin staande te houden.

 • Minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis en ervaring met betrekking tot aanbestedingen en rechtmatigheid.
 • Je hebt uitstekende advies- en planningsvaardigheden.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met projectcontrol.
 • Je kunt je helder uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een helicopterview en het vermogen om partijen te binden.
 • Je bent in staat om met overtuigingskracht en oog voor andermans belangen, draagvlak te creëren voor onafhankelijke adviezen. Deze onafhankelijkheid wordt niet alleen geborgd door de formele positie in de organisatie, maar vooral door jouw houding en gedrag.
  Je hebt een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren. Daarbij heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Wat wij bieden

OZHZ is een moderne werkgever en kent uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, opleiding en verlofregelingen.

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.103,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 12 van de Cao SGO).
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt ervoor kiezen om dit te laten uitbetalen of in te zetten voor bijvoorbeeld:
  o extra verlofdagen;
  o een fietsregeling;
  o het inkopen van extra pensioen;
  o de contributie van je sportvereniging;
  o kopen van thuiswerkbenodigheden.
 • OZHZ werkt volgens een tijd- en plaats onafhankelijk hybride werkconcept. Onderdeel hiervan is de beschikking over een laptop en mobiele telefoon.
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed. Ook is een fiscale uitruil van reiskosten (OV) mogelijk.
 • Verder hebben ze uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van ouderschapsverlof, een goede pensioenregeling en collectieve premiekorting bij zorgverzekeraar IZA, Menzis of CZ.

Ook goed om te weten: we vroegen collega’s: hoe vind je het om te werken bij OZHZ? De antwoorden waren zo positief dat ze het certificaat “World-class Workplace” hebben gekregen. Bij OZHZ zijn ze trots op de collegialiteit, klantgerichtheid van de organisatie, samenwerking en ontwikkeling in de organisatie.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 29 en 30.
De gesprekken OZHZ zullen in week 32 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia Schrama, 06-12570376