Clustercontroller

Algemene informatie

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. Ze zijn ambitieus, staan voor uitdagende opgaven en zoeken versterking op financieel gebied.

De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Bij de samenwerking tussen beide gemeenten is in 2016 het team Financiën binnen de werkmaatschappij gevormd. Dit team is gevormd door de adviseurs/medewerkers uit beide teams samen te voegen, zonder dat er harmonisatie heeft plaatsgevonden met betrekking tot processen en werkwijzen. Inmiddels is het team (gedeeltelijk) doorontwikkeld, maar heeft het wel een kwaliteitsimpuls nodig. Zeker in het licht van de uitdagende en complexe opgaven waar 8KTD voor staat. De combinatie van grote maatschappelijke veranderingen, toenemende verwachtingen van inwoners, ondernemers en bezoekers en beperkte financiële middelen, maakt dat er werk aan de winkel is.

Het team wordt o.a. versterkt met de nieuwe functie van clustercontroller (in totaal 4) en 1 senior adviseur financiën en wordt ingezet op het versterken van specifieke vakkennis (zoals BBV, verbonden partijen, fiscaliteiten en (bouw)grondexploitaties).

Functie informatie

Vanaf 1 januari 2019 is de organisatie ingedeeld in drie verschillende clusters: Ruimte, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Daarnaast kennen beide gemeenten een afdeling Beheer. Binnen de clusters en afdelingen zijn verschillende teams actief. Als clustercontroller ben je verantwoordelijk voor de integrale advisering van het betreffende cluster en ben je op de hoogte van zowel inhoudelijke als organisatorische ontwikkelingen binnen het cluster. Je voelt je echt betrokken bij het cluster. Je optimaliseert werkprocessen en ontwikkelt beleids- en beheersinstrumentarium, waaronder managementinformatie. Je bent sparringpartner voor de manager en teamleiders en adviseert de budgethouders. Je brengt je advies uit over BBV-richtlijnen en fiscale aspecten die voor het specifieke cluster van belang zijn. Daarnaast adviseer je over het verbeteren van interne controle en managementcontrol. Je bent zowel strategisch als hands-on. Je adviseert niet alleen, maar pakt ook zelf zaken op en maakt de verbinding tussen alle lagen in de financiële kolom. Je werkt op basis van vertrouwen, maar hebt een onafhankelijke positie met escalatiemogelijkheden.

Wat wij vragen

Je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je hebt een WO werk- en denkniveau en beschikt bij voorkeur over een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, financiën en control, accountancy of bedrijfsvoering.
  • Je hebt meerdere jaren ervaring als controller.
  • Je hebt uitgebreide kennis van financiën, (financiële) processen, interne controle en P&C-producten.
  • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je bent strategisch, analytisch en onafhankelijk.
  • Je bent verbindend en krijgt mensen mee.
  • Je bent positief ingesteld en beschikt over een “can do” -mentaliteit.
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat wij bieden

We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een organisatie in verandering. Het gaat om een structurele vacature, waarbij je in eerste instantie een benoeming voor een jaar wordt aangeboden. De functie is ingeschaald in schaal 11A (maximaal € 5.410,- bruto per maand) eventueel aangevuld met een arbeidsmarkttoelage. Ook wordt er een individueel keuzebudget van 17,05% van het brutosalaris aangeboden en zijn er volop opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar minstens zo belangrijk zijn de niet-financiële voorwaarden: zonder files (op de fiets?) naar je werk, ruimte om je heen en betrokken collega’s.

Je werkt zowel in Buitenpost als in Burgum.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 9 en 10.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.