Bestuursadviseur

Over de functie

 • Als bestuursadviseur ben je verantwoordelijk voor het op strategisch niveau ondersteunen van bestuur en directie bij het interpreteren en uitvoeren van de opdracht van het ministerie van JenV en het onderhouden van contacten en relaties met ministeries en ketenpartners.
 • In de rol van bestuursadviseur werk je proactief. Signalen, ontwikkelingen en tendensen vanuit de buitenwereld, bij samenwerkingspartners of elders, weet je op te vangen, te duiden en te vertalen in concrete adviezen voor het COA, zodat op strategisch niveau de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. En als het nodig is om nieuwe verbindingen te leggen en netwerken op te bouwen, zie je dat ook en weet je de juiste spelers tijdig te positioneren.
 • Intern weet een bestuursadviseur de juiste verbindingen te leggen, met in het bijzonder aandacht ook voor de uitvoering. Het is van wezenlijk belang om te weten wat er op bestaande of toekomstige COA-locaties speelt, om op andere plekken de juiste adviezen neer te kunnen leggen. En andersom om collega’s in de regio en op locaties van de juiste informatie te voorzien, zodat zij hun rol ook goed kunnen blijven spelen.
 • Als bestuursadviseur kun je ingezet worden als deelnemer aan projecten of programma’s, binnen het COA, binnen de keten of vanuit een ministerie.
 • Een bestuursadviseur is een sparringpartner, niet alleen voor bestuur, maar ook voor directieleden, regiomanagers of andere collega’s in de organisatie. Een bestuursadviseur is daarbij niet per se de inhoudelijk deskundige, maar wel de aangewezen persoon om mee te denken over bijvoorbeeld de integraliteit van vraagstukken, risico’s, politiek-bestuurlijke gevoeligheden of de juiste routing als het gaat om besluitvorming.

Taken:

 • In staat om op verschillende niveaus te schakelen en samen te werken binnen en buiten de organisatie.
 • Adviseert en ondersteunt gevraagd én ongevraagd het bestuur en directie organisatiebreed en op strategisch niveau bij het interpreteren van de opdracht door het ministerie en de vertaling daarvan in beleid.
 • Verantwoordelijk voor het volgen en analyseren van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, ook internationaal, en het vertalen daarvan in strategische keuzes.
 • Vertegenwoordigt de organisatie in overleg met externe partijen waaronder de opdrachtgever, ketenpartners, politici en andere partijen.
 • Ontwikkelt nieuwe netwerken en onderhoudt bestaande, zowel nationaal als internationaal en vertegenwoordigt de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en de ondersteuning bij gesprekken van het bestuur met externe partijen.
 • Neemt deel aan interne en organisatieoverschrijdende projecten in alle voorkomende rollen.

Wat wij vragen

 • Je bent een onafhankelijk en resultaatgericht adviseur op politiek/bestuurlijk niveau in een dynamische en hectische omgeving.
 • Je beschikt over een uitstekend ontwikkeld sensitief vermogen en omgevingsbewustzijn, waardoor je je steeds bewust bent van de impact van je adviezen en je in een vroeg stadium kunt anticiperen op relevante ontwikkelingen. Hierbij kun je bogen op uitstekende netwerkvaardigheden.
 • In staat zijn om strategische (bestuurlijke) processen op te zetten.
 • Ervaring met complexe, bestuurlijke trajecten. Weet hoe gemeenten en rijksoverheid in elkaar zitten.
 • In staat om zowel in- als extern relaties op te bouwen en te verbinden.
 • Ondernemend, proactief en ontwikkelingsgericht.
 • In staat om integraal en strategisch te adviseren.
 • Flexibel en stressbestendig
 • Communicatief sterk: zowel mondeling als schriftelijk
 • WO werk- en denkniveau.
 • Eerdere ervaring als adviseur op strategisch niveau in het publieke domein is een pré.
 • In staat om integraal en strategisch te adviseren.

Wat wij bieden

Het COA biedt je een uitdagende en afwisselende functie met een vast dienstverband met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Verder bieden we:

 • Een salaris van maximaal € 7.232,09 bruto per maand op basis van 36 uur.
 • Een dienstverband van 36 uur per week.
 • Individueel keuzebudget van 18% van het jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • 144 uur vakantieverlof bij een fulltime dienstverband (plus 26 uur in IKB).
 • Vitaliteitsuren (afhankelijk van de leeftijd).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk loopbaanbudget.
 • Wil je bij het COA werken dan wordt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Alle collega’s leggen de Eed of Belofte af.
 • Jouw standplaats is Den Haag (ZH), maar het COA omarmt het hybride/thuiswerken.

Waar ga je werken

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Het COA is als zelfstandig bestuursorgaan met de IND en de Dienst terugkeer & vertrek onderdeel van de vreemdelingenketen. Andere samenwerkingspartners zijn o.a. de ministeries van JenV, BZK, OCW en SZW, provincies en gemeenten (en hun koepels), politie, Kmar, DJI, woningcorporaties, partijen als Nidos en Vluchtelingenwerk, diverse internationale organisaties en veel vrijwilligers. Samen met deze partijen werkt het COA aan:

 • het bieden van genoeg menswaardige opvang en het flexibel op- en afschalen;
 • het stimuleren en in staat stellen van bewoners om zelfredzaam te zijn;
 • het transparant en voorspelbaar opereren en het creëren van maatschappelijke meerwaarde en draagvlak.
  Dit is nader uitgewerkt in de Meerjarenstrategie 2020-2025 van het COA, die in 2020 is uitgebracht.

Het werk bij het COA is uitdagend en divers. Onder meer door de variërende instroom van asielzoekers en het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen gevraagd en beschikbare capaciteit. Door de behoefte om de asielketen te flexibiliseren. Door vraagstukken op het gebied van de aanpak van overlast, integratie en participatie. Door de ambitie om verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te behalen binnen het COA. En doordat het thema asiel en migratie doorgaans onder een politiek en maatschappelijk vergrootglas ligt, hetgeen tot de nodige dynamiek leidt. Van medewerkers bij het COA wordt professionaliteit verwacht en om te handelen met inachtneming van de vier kernwaarden binnen het COA: menswaardig, open, samen en resultaatgericht.

In 2020 is de organisatiestructuur binnen het COA gewijzigd, onder meer door toevoeging van een directie onder het bestuur. Maar ook op andere vlakken is de organisatie in ontwikkeling. Bijvoorbeeld als het gaat om de versterking van het strategisch vermogen. Deze ontwikkeling zal in de komende tijd verder gestalte krijgen. Van de bestuursadviseur wordt verwacht dat hij/zij openstaat voor deze ontwikkeling en daar zelf ook een actieve bijdrage aan levert.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.