Beleidsontwikkelaar Verkeer

Over de functie

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Beleidsontwikkelaar verkeer voor diverse projecten en werkzaamheden.

Als beleidsontwikkelaar ruimte ontwikkel je primair beleid op het gebied van verkeer en vervoer, maar je hebt affiniteit met meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact. Je werkt met het team aan verschillende opgaven in het ruimtelijk domein met de focus op verkeer en vervoer. Binnen de verkeer en vervoer werk je samen met twee andere verkeerskundigen. Het beleid waar je aan werkt is veelal strategisch, dan wel tactisch van aard en heeft een middellange doorlooptijd. Je werkt dus aan meerjarige ‘producten’ rond beleidsontwikkeling. Het team Ruimte bestaat uit beleidsontwikkelaars met diverse expertises. Je houdt je bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, met kennis van onderzoek en effectmeting.

De volgende opdrachten staan concreet op de planning:

 • Verkeerskundige advisering bij kleine en grote ruimtelijke projecten;
 • Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van duurzame mobiliteit;
 • Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van parkeren (waaronder nieuw parkeerbeleid en nota parkeernormen);
 • Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van verkeersveiligheid;
 • Verkeerskundige advisering bij regionale projecten, zoals de N14 en A4.

Wat wij vragen

 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Beleidsmedewerker RO en/of Verkeer;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ontwikkeling of Verkeer;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Beleidsontwikkelaar verkeer en Vervoer bij een gemeente.

Competenties

 • Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld;
 • Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken;
 • Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst;
 • Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied;
 • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
 • Samenwerking: Ja kan goed samenwerken in een team, maar daarnaast ben je in staat om proactief en zelfstandig taken op te pakken en uit te voeren. Hierbij ben je in staat om zelf verbindingen te zoeken met andere disciplines en belanghebbenden;
 • Communicatie: Zowel mondeling als schriftelijk beschik je over een uitstekende communicatie. Je bent in staat om bewoners, maar ook wethouders te woord te staan, brieven te schrijven en beleidsnota’s op te stellen.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per direct voor 6 maanden, mogelijk met optie tot verlenging. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

Naast een persoonlijke benadering vanuit JS Consultancy en een leuke groep collega’s horen bij een detacheringsconstructie in een dienstverband bij JS Consultancy goede arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan:

 • Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en op basis van 36 uur in de week;
 • Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
 • Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
 • Toegang tot een landelijk netwerk van interim professionals in het publieke domein;

Wil je als ZZP’er aan de slag? Naast de persoonlijke benadering en een groot netwerk als preferred supplier binnen het publieke domein, bieden we de volgende voordelen aan:

 • Snelle en makkelijke facturatie, middels Reversed Billing en standaard de betaling binnen 30 dagen na invoering uren;
 • We verzorgen de volledige administratie en we zorgen ervoor dat je maar 1x alle gegevens moet aanleveren (VOG e.d.);
 • Onze juridische afdeling houdt alle wet- en regelgeving rondom ZZP-ers nauw in de gaten en kan daarover indien gewenst ook informeren.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Waar ga je werken

Werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

MRO
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team
Het team Ruimte bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Wij zijn de (beleids-)ontwikkelafdeling voor ruimtelijke vraagstukken. Ons team levert een bijdrage aan een duurzame en leefbare groene stad. We weten wat er speelt en wanneer iets kan en moet. In samenspraak met burgers en bedrijven stellen wij kaders op die ruimte geven, en begeleiden wij ruimtelijke en maatschappelijke trajecten om te zorgen dat het plezierig en veilig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. jouw cv en korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton. (Graag het cv in WORD bestand aanleveren.)
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Angelica via angelicatirtosentono@jsconsultancy.nl of via 06- 26 69 69 98.