Beleidsadviseur Wonen

Algemene informatie

Voor een gemeente in de provincie Zuid-Holland is JS Consultancy op zoek naar meerdere Beleidsadviseurs Wonen. Start is in overleg te bepalen.

Functie informatie

Samen met je collega’s binnen Ruimtelijke Ordening zorg je dat het aantrekkelijke woon- en leefklimaat gehandhaafd blijft en wordt versterkt. Je zorgt dat er sprake blijft van een gevarieerd woningaanbod en diversiteit aan woningtypen, zodat de gemeenten aantrekkelijk blijven voor een brede groep inwoners. Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de slagingskans op de woningmarkt van starters, jonge gezinnen en middeninkomens.

Samenwerken is het sleutelwoord, zowel met andere beleidsvelden als met gemeenten binnen de beide regio’s en de verschillende woningbouwcorporaties. Je bekijkt welke rol de gemeente past, om het woonklimaat te bevorderen. Je houdt uiteraard ook rekening met de belangen van de inwoners van beide gemeenten. Samen met de verschillende stakeholders bekijk je wat er verbeterd kan worden en hoe dat wordt bereikt. Je bent op zoek naar het gemeenschappelijk belang en als iedereen zijn deel oppakt dan wordt er meer bereikt. Daarbij verlies je de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de overige belangen van beide gemeenten niet uit het oog.

Wat ga je doen?

 • Uitwerken en uitvoeren van beide woonvisies;
 • Maken van prestatieafspraken met corporaties;
 • Account voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteuning bij regulier bestuurlijk overleg;
 • Uitwerken beleid ten aanzien van de combinatie ‘wonen en zorg’, waarbij de insteek o.a. moet zijn dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen;
 • De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders;
 • Opstellen en evalueren van verordeningen en beleidsinstrumenten;
 • Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. een uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen;
 • Advisering over toepassing van startersleningen of blijversleningen als beleidsinstrument;
 • Adviseren en voorbereiden van de portefeuillehouder (wethouder) Wonen ten behoeve van bestuurlijke overleggen en collegebesluiten.

Wat wij vragen

 • Ervaring binnen en kennis van het vakgebied volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, waarbij kennis van zorg en economische zaken is een pré.
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met het politieke krachtenveld.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wendel Bergmans via wendelbergmans@jsconsultancy.nl of solliciteer direct via onderstaande button.