Beleidsadviseur Sociaal Domein

Algemene informatie

De nieuwe gemeente Westerkwartier bestaat per 1 januari 2019 en is ontstaan uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. Deze nieuwe gemeente kenmerkt zich door een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. De gemeente heeft ca. 62.000 inwoners en telt ruim 500 medewerkers en is qua oppervlakte groot en divers. De dienstverlening wordt verleend vanuit 4 gemeentehuizen. De standplaats voor deze functie is Leek.

Het team
Je werkt in het team Advies en Relaties. Hier zijn beleidsonderwerpen belegd die verbonden zijn aan het werken aan een Sociaal Westerkwartier. Binnen het team worden taken opgepakt variërend van beleidsuitvoering (subsidieverstrekking) tot strategisch en complex beleidsadvies binnen het brede Sociaal Domein. In het team werken beleidsmedewerkers/adviseurs A, beleidsmedewerkers/adviseurs B (deze functie), een strategisch adviseur, contract- en relatiebeheerders en medewerkers sociaal domein. De organisatie is nog volop in ontwikkeling. Het is belangrijk dat je goed gedijt in een nieuwe organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de teams gaandeweg worden ingevuld. De cultuur is te typeren als informeel. Er zijn korte lijnen tussen het gemeentebestuur en de organisatie.

Functie informatie

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op één of meerdere beleidsvelden. Je kunt landelijke wetgeving vertalen naar lokaal beleid. Je initieert en bevordert de samenwerking met organisaties/partijen en je onderhoudt een lokaal en regionaal netwerk. Gewenste doelen en resultaten kun je verbinden aan in te zetten acties. Je creëert draagvlak voor het te voeren beleid. Je levert een bijdrage aan de planning en control cyclus vanuit je eigen vakgebieden. Je voert regie op beleidsprogramma’s en projecten en draagt zorg voor evaluatie van beleid in afstemming met inwoners. Je bent een stevige gesprekspartner voor externe partners, collega’s en bestuurders. Je vervult een belangrijke adviserende rol richting het college van burgemeester en wethouders. Je kunt goed omgaan met verschillende belangen op lokaal, regionaal, ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Je inzet op de diverse beleidsvelden kan van tijd tot tijd variëren, mede afhankelijk van de opgaven die gelden. Het gaat daarbij onder meer om de volgende beleidsvelden: onderwijs, sport, cultuur, vrijwilligers, mantelzorg en respijtzorg, jeugdgezondheidszorg, ouderen, preventief jeugdbeleid, gezondheid, preventieve zorg.

Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijke ondersteuning: aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, toezicht en kwaliteit WMO, GR publiek vervoer, leerlingenvervoer, weerbaarheid, school al wijk.
  • Preventief jeugdbeleid: jeugdgezondheidszorg en jeugdparticipatie.

Wat wij vragen

Je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.
  • Je hebt ervaring als beleidsadviseur.
  • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
  • Je werkt resultaatgericht en beschikt over goede adviesvaardigheden.
  • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
  • Je kunt goed samenwerken, netwerken en je kijkt met een integrale blik.
  • Je bent omgevingsbewust en toont eigenaarschap over je eigen werk.

Daarnaast gelden voor alle medewerkers de kerncompetenties: humor, lef, samen en vertrouwen.

Wat wij bieden

We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een politiek-bestuurlijke omgeving met grote ontwikkelingen en opgaven. Het bouwen aan de nieuwe organisatie zien we als een uitdagend traject. Het gaat om een structurele vacature, waarbij je in eerste instantie een benoeming voor een jaar wordt aangeboden. De functie is ingeschaald in functieschaal 10 (maximaal € 4.406,-).

Sollicitatieprocedure

De gesprekken bij de JS vinden plaats in week 13 (en 15)

De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op dinsdag 14 april in de middag plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.