Beleidsadviseur Milieu/Milieucoördinator

Over de functie

Jij bent onze duizendpoot die alles afweet van milieu en leefomgeving. Als milieucoördinator ben je actief als interne en externe adviseur en voer je de regie over het gemeentelijk milieubeleid. Dit betekent dat je ambities van het bestuur uitwerkt in beleid en dat je een rol hebt in de uitvoering. Je adviseert de organisatie over milieuaspecten, bent hierin een klankbord voor je collega’s en bestuurders. De onderwerpen waar jij mee te maken hebt, zijn zeer complex. De wet- en regelgeving is de laatste jaren steeds strenger geworden en de belangstelling in de maatschappij voor deze onderwerpen is enorm gegroeid. Dit geldt voor alle disciplines waarmee je je bezighoudt waaronder kwaliteit van bodem, water, lucht & geluid. Veel van deze onderwerpen pakken we aan samen met buurgemeenten en andere overheden. Je hebt dan ook een belangrijke taak in het schakelen met deze externe partijen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is voor de gemeente een belangrijke partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal milieubeleid. Je werkt in je rol intensief samen met de ODMH in dagelijkse uitvoering van milieubeleid en handhaving, maar ook spar je met hen over actuele ontwikkelingen, hoe daarop in te spelen en over knelpunten in beleid of praktijk. Soms laat je zaken uitzoeken door specialisten van de ODMH of kaart je zaken aan die moeten worden opgepakt. Een andere keer zorg je ervoor dat beleidsvoorstellen van de ODMH op maat worden gemaakt voor de gemeente. Je komt samen met de ODMH en de regiogemeenten tot oplossingen.
Je signaleert ook zelf belangrijke ontwikkelingen en speelt hierop in. Je informeert en adviseert het college in beleidszaken en in concrete casussen. Zo doet de gemeente mee aan het Schone Lucht Akkoord en zorg jij er voor dat concrete maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd. Je werkt aan de oplossing van situaties met concrete knelpunten, hinder en klachten.
In deze gemeente werk je niet vanuit een ivoren toren. Je krijgt veelvuldig te maken met signalen uit de maatschappij van bijvoorbeeld burgers en bedrijven. Te denken valt aan milieuklachten, wensen om iets te doen aan overlast, nieuwe initiatieven. In deze afwisselende baan krijg je dus onverwachte vragen op je bord en is er ruimte voor eigen initiatief. Regelmatig pak je ook gezamenlijk zaken op: je werkt in je rol veel samen met de milieucollega’s van ODMH maar bijvoorbeeld ook de collega’s die bezig zijn met verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, juridische zaken en communicatie. Met je collega’s onderzoek je concrete casussen en geeft daarop een passend antwoord.

Op korte termijn willen we het cluster uitbreiden met een junior-/medior-medewerker milieu. Jij gaat een rol spelen bij het inwerken en in de functie groeien van deze nieuwe collega.

Wat wij vragen

De kernwaarden Verbindend, Open, Energiek en Lef spreken je aan. Als medewerker van deze gemeente ben je vernieuwend en wil je richting geven aan en meedenken over de veranderingen van morgen en de ontwikkeling waar de organisatie zich in bevindt. Je bent politiek en maatschappelijk betrokken en wil jouw deskundige bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zuidplas. Je toont eigenaarschap door zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan oplossingen, acties en resultaten.

Wat vragen wij van jou?
Je bent uitstekend op de hoogte van de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen ten aanzien van milieu en kan hierover deskundig adviseren. Je hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en samenwerken met een omgevingsdienst, en weet hierin met de nodige sensitiviteit je weg te vinden. Je bent gewend om als milieu-generalist met veel onderwerpen tegelijkertijd bezig te zijn en hebt hierbij een planmatige werkhouding. Je bent alert op ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete acties voor de gemeentelijke organisatie. Hierbij ligt de nadruk van buiten naar binnen te denken en handelen. Je bent toegankelijk voor collega’s en beweegt natuurlijk tussen de verschillende stakeholders.
Daarnaast beschik je over / ben je:

 • Een relevante HBO/WO opleiding en werk-/denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van milieu
 • Juridische kennis ten aanzien van milieu wet en regelgeving
 • Vakinhoudelijk kritisch, gericht op samenwerking, in staat constructief en oplossingsgericht het gesprek te voeren;
 • Toekomstgericht in aanpak en visie;
 • In staat snel te schakelen en prioriteiten te stellen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en een open, proactieve houding

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per 2-1-2022 voor 12 maanden. De gewenste inzet is 32 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

Bij een detacheringsconstructie in een dienstverband met JS Consultancy, horen goede arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan:

 • Persoonlijke benadering vanuit JS Consultancy;
 • Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en op basis van 36 uur in de week;
 • Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
 • Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
 • Toegang tot een landelijk netwerk van interim professionals in het publieke domein;
 • Een leuke groep collega’s.

Wil je als ZZP’er aan de slag? Naast de persoonlijke benadering en een groot netwerk als preferred supplier binnen het publieke domein, bieden we de volgende voordelen aan:

 • Snelle en makkelijke facturatie;
 • Reversed Billing;
 • Standaard de betaling binnen 30 dagen na invoering uren;
 • We verzorgen de volledige administratie en we zorgen ervoor dat je maar 1x alle gegevens moet aanleveren (VOG e.d.);
 • Onze juridische afdeling houdt alle wet- en regelgeving rondom ZZP-ers nauw in de gaten en kan daarover indien gewenst ook informeren.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Waar ga je werken

Deze gemeente in Zuid-Holland is een fusiegemeente. We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. De regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.
Onze gemeente groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving aan. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang. Het team Milieu & Duurzaamheid is één van de teams binnen het Cluster Ruimtelijk Beleid. Dit cluster houdt zich in de meest brede zin bezig met de inrichting van de ruimte in de gemeente. Hierbij zijn naast milieu & duurzaamheid de disciplines ruimtelijke ordening, ruimtelijke kwaliteit, wonen, mobiliteit, economische zaken en integrale strategische advisering vertegenwoordigd. Het cluster levert ondersteuning en advies voor zowel algemene beleidsdoelstellingen en visies van de gemeente als de diverse opgaven, programma’s en projecten binnen de gemeente. Denk hierbij aan de invoering van de Omgevingswet en landschappelijke opgaven tot het unieke Middengebied waar het Vijfde Dorp ontwikkeld wordt. Hierbij wordt onder meer nauw samengewerkt met het cluster Gebiedsontwikkeling & Planeconomie en het cluster Beleid Samenleving waar de maatschappelijke beleidsvelden zijn ondergebracht. Omdat de gemeente groeit, groeit het cluster Ruimtelijk Beleid, nu ca 30 collega’s groot, de komende jaren mee. Dat biedt volop kansen en inspirerend werk voor alle collega’s! Ga jij ervoor om samen met ons een hecht en sterk team te bouwen?

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je cv en korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton. (Graag het cv in WORD bestand aanleveren.)

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Sammy-Jo Hübner via Sammyjohubner@jsconsultancy.nl of via 06-26696998