Belangenbehartiger Vastgoed

Algemene informatie

Aedes is de brancheorganisatie van Nederlandse woningcorporaties. Woningcorporaties zorgen voor passende en betaalbare woningen voor mensen die vanwege allerlei redenen moeite hebben een woning te vinden. Met ruim 70 mensen, veelal specialisten, werkt Aedes aan de het ondersteunen van woningcorporaties en houdt zich bezig met de vraag hoe de woningcorporaties hun doelstellingen kunnen waarmaken en hoe de (huur) woningmarkt beter kan functioneren. Het doel is om iedereen in Nederland goed te kunnen laten wonen. Op dit moment wonen er ongeveer 4 miljoen mensen in een corporatiewoning en zijn meer dan driekwart van de huurwoningen in Nederland in bezit van woningcorporaties.
In de agenda van woningcorporaties voor 2020-2023 zijn op basis van de huidige situatie en ontwikkelingen de volgende 5 ambities geformuleerd:

 • Huren die bewoners kunnen betalen.
 • Overal voldoende en passende sociale huurwoningen.
 • Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders.
 • Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen.
 • Goede randvoorwaarden en gezonde bedrijfsvoering.

Naast belangenbehartiging (lobby) werkt Aedes aan de ontwikkeling en professionalisering van de corporatiesector. Ze helpen corporaties met kennisdeling, data, tooling, samenwerking en ook het initiëren van onderzoek en productontwikkeling. Daarnaast is Aedes de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 25.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.
De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak (20 medewerkers) verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden.

Functie informatie

In deze functie houd je je bezig met de wet en regelgeving rond de kerntaak van corporaties, het bouwen en onderhouden van vastgoed in de fysieke leefomgeving. Je denkt op nationaal niveau mee om de betaalbare nieuwbouw op lokaal niveau te versnellen, vanuit de ambitie om het aantal jaarlijks te bouwen woningen te laten groeien van 14.000 naar 25.000!
Wat betekent meer regie van de minister? Op welke wijze kunnen gemeenten meer locaties aanwijzen voor sociale huurwoningen en welke regelgeving moet hiervoor worden aangepast? Het onderwerp is breed; het gaat over de omgevingswet, de implementatie van de wet kwaliteitsborging bouwen, het stikstof dossier maar ook over onderdelen die te maken hebben met veilig wonen, zoals bijvoorbeeld asbestbeleid en brandveiligheid.
In veel van deze onderwerpen is voeling met de praktijk cruciaal. Waar lopen directeur-bestuurders en professionals van corporaties tegenaan en wat kun jij daaraan doen. Je analyseert, bepaalt de strategie en komt met collega’s en leden tot resultaat via departementen, via de Tweede Kamer, via media, door contact met de vele spelers in het veld, en uiteindelijk via inhoudelijke overtuigingskracht.

Wat wij vragen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding bouwkunde/vastgoed (MSc in Planning, Land and Real Estate Development of MSc in Real Estate Studies).
 • Je hebt relevante ervaring in een strategische functie met gebiedsgerichte vastgoedontwikkeling bij voorkeur bij een corporatie. Maar dit kan ook binnen de (semi-)overheid, een onderzoeks- of adviesbureau, of bij een vastgoedbedrijf.
 • Je bent initiatiefrijk, durft stelling te nemen, vertaalt problemen in oplossingen en bent samenwerkingsgericht.
 • Je bent in staat inhoudelijke en strategisch complexe klussen te klaren in een beleidsomgeving.
 • Je kunt een netwerk ontwikkelen en dat vervolgens inzetten voor je eigen dossiers.

Wat wij bieden

 • Bruto maandsalaris maximaal € 5.954,- bij een 36-urige werkweek en afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding.
 • 29 vrije dagen op jaarbasis.
 • Zeer ruime mogelijkheden voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Je werkt in een organisatie met voldoende middelen om verschil te kunnen maken en aan onderwerpen die er echt toe doen.
 • Professionele collega’s, gedreven en met grote ambities.
 • Het betreft een zelfstandige functie met veel autonomie in het maken van keuzes samen met bestuurders.

Sollicitatieprocedure

De eerste selectiegesprekken bij Aedes zullen op 22 maart in de middag via Teams plaatsvinden.
De tweede selectiegesprekken bij Aedes zullen op 25 maart in de middag ‘live’ plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.