Vacatures

Reageer snel en eenvoudig

Assetmanager Waterketen

Algemene informatie

In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor veilige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in singels, sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Om uitgerust te zijn voor de toekomst ondergaat de organisatie een transformatie naar een regie-organisatie, waarbij Hollandse Delta minder zelf uitvoert en meer werkzaamheden uit besteedt. Het werken volgens de principes van het assetmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Voor het implementeren van assetmanagement zoeken wij een assetmanager voor het programma Waterketen.

De assetmanagers binnen WSHD zullen de komende jaren een grote bijdrage gaan leveren aan het invullen van het assetmanagement.

Functie informatie

Assetmanagement heeft de functie bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen en risicokaders concreet te vertalen naar tactische maatregelen. Goed assetmanagement staat ten dienste van de organisatie en haar stakeholders. Dit gebeurt op basis van plannen en voorstellen aan de asset owner (directie). Die kunnen gaan over noodzakelijke aanpassingen aan de assets, gewijzigde instandhouding- en bedrijfsvoeringconcepten. Het assetmanagement vertaalt strategische doelstellingen naar operationeel beleid en geeft tactische kaders daarbij rekening houdend met het spanningsveld tussen prestatie, risico en kosten.

Assetmanagement is regievoering op het sluiten van de PDCA-cyclus. Dit houdt in monitoring, analyseren, adviseren, evalueren en bijsturen m.b.t. geleverde prestaties van de assets (afgestemd op de tactische kaders).

De assetmanager stuurt functioneel het ‘assetteam’ aan. De assetmanager is bevoegd om te bewaken en te sturen dat:

 • Uitvoerende afdelingen binnen de gestelde kaders (werkpakket, geld, inhoudelijke randvoorwaarden, concepten) de jaarafspraken/doelstellingen halen.
 • Uitvoerende en ondersteunende afdelingen de juiste stuurinformatie aanleveren.
 • Het systeem conform de gewenste prestaties werkt.

De assetmanager rapporteert functioneel aan de gedelegeerde asset owner (afdelingshoofd) en via de asset owner aan het bestuur. De functionaris maakt hiërarchisch onderdeel uit van de afdeling Plannen & Regie (PR). Waterschap Hollandse Delta wil assetmanagement uniform inrichten. Een goede samenwerking met de twee andere assetmanagers is daarom van groot belang.

Dit ga je doen:

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en het vormgeven van de levenscyclus van assets en asset-systemen en organiseert hiertoe het optimum tussen kosten-, prestaties- en risico’s.
 • Je voert regie op het PDCA-proces voor (risico-gestuurd) assetmanagement van het betreffende programma.
 • Je bewaakt de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen m.b.t. nieuwbouw, onderhoud en beheer op systeemniveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een Meerjarig onderhouds- en investeringsplan ten behoeve van Kadernota en Begroting van de assets binnen een programma.
 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van kaders voor nieuwbouw, onderhoud en beheer.
 • Je draagt bij aan een uniforme ontwikkeling van assetmanagement binnen WSHD, in opdracht van de directie.
 • De assetmanager stemt af met de (interne) stakeholders, zoals bestuurders, directieleden, afdelingshoofden, de andere assetmanagers en teamleiders.
 • De assetmanager is inhoudelijk verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inrichting van de levenscyclus van assets en asset-systemen.

Wat wij vragen

Om succesvol te kunnen zijn als assetmanager is het noodzakelijk dat je het gehele speelveld kunt overzien. Van de praktijk buiten in het veld tot de beleidsmatige en bestuurlijke zaken. Dit vraagt naast organisatorische vaardigheden ook de nodige inhoudelijke kennis.

Assetmanagement is bij uitstek een samenspel van verschillende rollen en afdelingen. Naast resultaatgerichtheid en het hebben van voldoende verander- en implementatiekracht zijn uitstekende communicatieve vaardigheden en een stevige en verbindende persoonlijkheid essentieel voor het goed uitoefenen van de functie.

Je opereert op tenminste HBO werk- en denkniveau en hebt enkele jaren relevante werkervaring op dit gebied. Je bent in staat draagvlak te creëren en mensen te enthousiasmeren.

 • Je bent verbindend en gericht op samenwerking.
 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig.
 • Je bent bestuurlijk sensitief en spreekt de ‘taal’ van zowel de in- als externe betrokkenen.
 • Je bent ondernemend van aard.
 • Heldere communicatie is één van jouw vaardigheden.
 • Je kan snel schakelen tussen het proces en de politiek.
 • Je ziet gemakkelijk de rode draad en opereert met een helikopterview.

Wat wij bieden

Waterschap Hollandse Delta valt onder de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen. De SAW is de cao voor de waterschappen. Deze cao bevat een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden, zijnde het IKB (individueel keuze budget) waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget: het IKB, Individueel Keuze Budget (opgenomen in het vermelde bruto jaarsalaris).

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 75.000,- per jaar (schaal 12) bij een werkweek van 36 uur.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 26 en 27.
De selectiegesprekken bij het WSHD vinden plaats op 19 juli 2017 in de ochtend.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-51579101.

Santje Schaap

Meer weten over deze functie? Neem dan contact op voor meer informatie en om jouw mogelijkheden te bespreken.

0651579101 Vraag per e-mail santjeschaap@jsconsultancy.nl