Archeoloog

Algemene informatie

Voor een gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar Archeoloog. Het betreft een aanstelling van 32 uur van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Functie informatie

Deze opdracht omvat werkzaamheden voor drie gemeentes. De werkzaamheden vinden, daar waar nodig, plaats vanuit de gemeentekantoren en kunnen ook deels vanuit een derde locatie plaatsvinden. De ervaring vanuit eerdere jaren is dat circa 3 dagen in de week besteed wordt aan werkzaamheden uit de gemeente en circa 1 dag per week bij de andere. De aansturing van de werkzaamheden gebeurt door de contactpersoon van de individuele gemeenten.

 • Beoordelen programma’s van eisen en archeologische onderzoeksrapporten die worden opgesteld in het kader van ruimtelijke projecten en -procedures;
 • bijdragen aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen op het terrein van archeologie en cultuurlandschap;
 • organiseren van het archeologisch onderzoek en de directievoering bij de gemeente zelf initiatiefnemer is;
 • toezicht houden op de uitvoering van het archeologisch onderzoek;
 • actueel houden van het uitvoeringsbeleid en de werkprocessen op het terrein van archeologie;
 • bijdragen aan publieksactiviteiten en samenwerken met amateurarcheologen.
 • administratieve verplichtingen behorend bij de subsidieverantwoording en de financiële afspraken tussen gemeenten en Provincie.

Wat wij vragen

 • wetenschappelijke opleiding Archeologie (WO);
 • minimaal 5 jaar ervaring in de rol van archeoloog;
 • specialisatie Noordwest Europa;
 • minimaal 5 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie;
 • kennis van Wet ruimtelijke ordening, Erfgoedwet en Omgevingswet;
 • aantoonbare ervaring met het AMZ-proces en het beoordelen van onderzoeksrapporten en veldwerk.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 32 uur in de week (verlenging mogelijk).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat. De interviews zullen online via Teams plaatsvinden op maandag 7 december 2020. Gelieve hier rekening mee te houden.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barryboshart@jsconsultancy.nl of 06 – 20 53 07 15. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.