Algemeen Directeur afdeling RJJI (DJI)

Algemene informatie

Voor de afdeling RJII van DJI is JS Consultancy op zoek naar een Algemeen Directeur. Dit betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week, per 13 april 2020 tot 18 december 2020.

Functie informatie

De Dienst Justitiële Inrichtingen voert een grote organisatieverandering door. Onderdeel van deze omvangrijke verandering is ook de samenvoeging van drie afzonderlijke Justitiële Jeugdinrichtingen tot één Justitiële Jeugdinrichting met drie regionale vestigingen de Hunnerberg den Hey Acker en de Hartelborgt. De drie locaties kennen afdelingen voor kort- en langverblijf elke locatie kent een gedifferentieerd aanbod aan jongeren en regimes. Elke locatie kan verder een aantal bijzondere landelijke voorzieningen omvatten die om gespecialiseerde expertise vragen. De JJI heeft naast het voorkomen van recidive een pedagogische doelstelling. In de JJI wordt een programma aangeboden waarin onderdelen gericht op zorg opvoeding en behandeling en onderwijs een belangrijke plaats innemen. Het is belangrijk een leefklimaat te creëren waarbij de jeugdigen zo optimaal mogelijk kunnen groeien en ontwikkelen. Op die manier gaat van de detentie zo min mogelijk schade uit en wordt het verblijf zo optimaal mogelijk aangewend voor een geslaagde terugkeer naar de samenleving zonder delicten. Jongeren die in een JJI verblijven worden veelal gekenmerkt door een problematische opvoedingssituatie een combinatie van gedragsproblemen ontwikkelingsproblemen enof psychiatrische stoornissen.

De algemeen directeur (AD) is samen met de duale partner, de pedagogisch directeur (PD), verantwoordelijk voor het totale functioneren van de JJI inclusief de bedrijfsvoering. De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid. De directe sturing op het operationele proces ligt bij de managers op locatie (manager primair proces en de manager opvoeding en behandeling). De focus van de algemeen directeur ligt op het managen op afstand en het tactisch en strategisch beleid over de vestigingen heen. Voor vertegenwoordigers in de ketens bent u het boegbeeld van de nieuwe samengevoegde JJI.

Verder:

 • U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het Masterplan JJI en het bereiken van de beoogde doelstellingen hierin;
 • In de rol van verandermanager bent u verantwoordelijk voor het doorvoeren van de gewenste cultuur- en organisatieverandering binnen de JJI;
 • U werkt aan de oplossing van de personele vraagstukken als gevolg van de samenvoeging;
 • U bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid op het gebied van de Justitiële Jeugdzorg (binnen DJI en de keten) door middel van inbreng van nieuwe aangepaste methoden binnen de Justitiële Jeugdzorg en JJI;
 • U geeft leiding aan de pedagogisch directeur, de managers primair proces, het bureau Bestuursondersteuning en het hoofd veiligheid;
 • U bent verantwoording schuldig aan de divisiedirecteur ForZo/JJI over het totale functioneren van de samengevoegde JJI.

Wat wij vragen

 • Academische opleiding;
 • Ervaring (minimaal 5 jaar) in het aansturen van een grote (overheid) organisatie;
 • Kunnen managen op afstand;
 • Ervaring met het doorvoeren van cultuur- en organisatieveranderingstrajecten;
 • Ervaring met duaal partnerschap;
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen;
 • Affiniteit met de politiek-maatschappelijke context waarbinnen DJI en dus ook JJI opereert;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in de brede context.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep (van grote importantie i.h.k.v. de cultuur- en organisatieveranderingen)
 • Ontwikkelen medewerkers (t.b.v. een professionele houding en gedrag)
   Creativiteit

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per 13 april 2020 tot 18 december 2020. De gewenste inzet is 32 tot 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Marieke van den Brink via MariekevandenBrink@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.