Afdelingsmanager Waterbeheer

Algemene informatie

Werken bij Waterschap Zuiderzeeland betekent werken aan schoon en voldoende water. En ervoor zorgen dat mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het werkgebied bevindt zich namelijk op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Kenmerkend voor het gebied is de ligging onder de zeespiegel, de aanwezigheid van moderne landbouw, mooie natuur en een stedelijk gebied met potentie.

Waterschap Zuiderzeeland werkt samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers. Het opereert in een dynamisch gebied waar het belang en de impact van goed waterbeheer groot is. Werken bij Waterschap Zuiderzeeland is werken in een omgeving die voortdurend verandert – maatschappelijk, wettelijk en klimatologisch en in een samenleving die steeds veeleisender wordt. Waterschap Zuiderzeeland maakt zich daarom klaar voor de toekomst. Dat betekent bijvoorbeeld meer integraal/samenwerken, met oog voor plaatselijke, regionale en landelijke partners. En met een flexibele opstelling, zonder daarbij de basistaken uit het oog te verliezen.

Waterschap Zuiderzeeland is een uitvoeringsorganisatie die continu in ontwikkeling is en dat brengt veel kansen met zich mee. Er werken zo’n 300 trotse en zeer betrokken medewerkers, waaronder 6 afdelingsmanagers en 14 teammanagers. Het werkgebied van het waterschap omvat ca. 150.000 ha land en twee meren. Het gebied heeft ongeveer 400.000 inwoners.

Functie informatie

Als afdelingsmanager WBH werk jij in de volle breedte aan de waterveiligheid en -kwaliteit, veilige waterkeringen en -gangen, toezicht op naleving van de wet- en regelgeving (en afgegeven vergunningen) in het beheergebied. Natuurlijk heb je ook een mening over maatschappelijk thema’s als biodiversiteit, energie op dijken (zoals zonnepanelen) en de mogelijkheden van medegebruik van keringen. Je weet deze ideeën om te zetten in concrete plannen en deze te implementeren in de werkprocessen. Hierbij kijk je verder dan jouw eigen afdeling en kun je vanuit organisatiebelang jouw afwegingen maken. Op deze wijze vervul je ook jouw rol binnen het MT. Je vertegenwoordigt jouw afdeling en het waterschap in externe bijeenkomsten zoals landelijke overleggen, overleggen met gemeentes en de provincie.
Jij pakt de verantwoordelijkheid bij het:

 • Signaleren en adviseren richting het MT en het college van Dijkgraaf en Heemraden. Je bent een sparringpartner bij ontwikkelingen die WBH betreffen.
 • Aansturen en coachen van de diverse teams/teammanagers en het team Planmatig Waterbeheer. Je bent HR (eind)verantwoordelijk.
 • Vervullen van jouw rol binnen het MT. Het MT adviseert de secretaris directeur over te nemen besluiten, stuurt mee op integraliteit.
 • Richting geven aan organisatie brede, strategische onderwerpen en de ontwikkeling van de organisatie.
 • Samenwerken tussen de verschillende afdelingen ten gunste van de maatschappelijke opgave van Zuiderzeeland, met oog voor de omgeving.
 • Leiden of deelnemen van (grote) projecten (afdeling en organisatie breed).
 • Legt hierover verantwoording af aan de directie via managementgesprekken en het leveren van input voor de bestuurlijke P&C.
 • Rol in crisisbeheersing binnen Zuiderzeeland.
 • Speciaal ligt er een opdracht om te onderzoeken hoe er op termijn intensiever kan worden samengewerkt met een van de andere afdelingen binnen Zuiderzeeland, de afdeling Zuivering & Gemalen.

De afdeling waterbeheer:
De afdeling Waterbeheer houdt door middel van actief en passief beheer het watersysteem in Flevoland op orde en doet dat voor burgers, bedrijven, flora en fauna. Daarmee levert WBH een bijdrage aan veiligheid, voldoende en schoon water. Verdeeld over 4 teams werken ca. 60 medewerkers elke dag hieraan mee. Jij stuurt deze afdeling integraal aan. Elk team heeft zijn eigen specialisme;

 • Planmatig Waterbeheer. Dit team stuur je direct aan. In dit team wordt het reguliere onderhoud en andere werkzaamheden aan watergangen en -keringen gepland, bestekken geschreven en toegekend en toezicht gehouden op de uitvoering hiervan. Daarnaast worden hier bestuursvoorstellen voorbereid in afstemming met andere afdelingen.
 • Watertoezicht. Dit team ziet toe (en indien nodig, handhaaft) op de uitvoering van de verleende vergunningen. Zij doen dit pro actief door de doelgroepen te communiceren en adviseren. Ook bij incidenten treden zij op om potentieel risico op vervuiling te minimaliseren.
  Heffingstechnologie is ook een onderdeel van dit team. Zij bepalen de hoogte van de heffing bij bedrijven met veel afvalwater.
 • Watergangen & Keringen. Dit team houd toezicht op, beheert en onderhoudt alle watergangen en waterkeringen, de werkzaamheden die hieraan plaatsvinden en zijn de verbindende factor tussen planning en uitvoering, opdrachtgever en opdrachtnemer en aan- of omwonenden.
 • Muskusrattenbeheer. Dit team controleert mogelijke bedreigingen van de waterkeringen en daar waar nodig wordt deze bestreden. Geeft uitvoering aan de landelijke strategie de muskusrat terug te dringen tot aan de landsgrenzen.

Wat wij vragen

Je kunt goed samenwerken en je beseft dat samen optrekken een belangrijke voorwaarde is om doelstellingen te behalen. Jij gaat voor resultaat en weet anderen te enthousiasmeren met je mee te doen. Mensen zowel binnen als buiten Zuiderzeeland – op alle (politiek bestuurlijke) niveaus – weten wat ze aan je hebben, je bent duidelijk en verliest de watertaken daarbij nooit uit het oog. Communicatief ben je zeer vaardig.

Je voldoet daarnaast aan de volgende criteria:

 • Een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring als leidinggevende in het werken met een omvangrijk team, bij voorkeur in een overheidsomgeving. Ervaring met een uitvoerend team is een pre.
 • Een inhoudelijk deskundige hoef je zeker niet te zijn, maar affiniteit met een technische omgeving is wel gewenst. En, belangrijker nog; je moet vanuit je nieuwsgierige en open houding willen weten en begrijpen waar je team zich mee bezig houdt.
 • Je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving.

Wat wij bieden

 • Een flexibele baan met een hoop ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Want dat is hoe Waterschap Zuiderzeeland werkt.
 • Je kunt rekenen op een goed salaris – afhankelijk van je ervaring maximaal € 7.236,- per maand (schaal 14) bij 36 uur – en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
 • Naast je salaris krijg je een individueel keuzebudget van 21 procent van je jaarsalaris. Dat geld kun je vrij besteden, bijvoorbeeld aan extra verlofdagen of als aanvulling op je salaris.
 • We bieden je in eerste instantie een dienstverband voor de periode van een jaar. Als we het na dat jaar nog steeds kunnen vinden samen, dan krijg je een contract voor onbepaalde tijd.
 • Bij het waterschap zijn ze gewend (deels) plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Om dat goed te kunnen doen liggen een laptop en telefoon voor je klaar. We hebben – zeker nu we veel meer vanuit huis werken – oog voor jouw fysieke en mentale gezondheid. Voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek zijn (financiële) middelen beschikbaar.
 • Werken betekent vooruitdenken. Dat geldt ook voor jouw ontwikkeling. Talent, kwaliteit en ambitie staan bij centraal. Met aandacht voor een juiste balans tussen werken en leven. Je kunt rekenen op een persoonlijk budget voor opleiding en ontwikkeling.
 • Als je niet thuiswerkt, dan ontmoet je je collega’s in het waterschapshuis in Lelystad. Centraal gelegen en gemakkelijk te bereiken vanuit alle hoeken van het land.
 • Omdat duurzame mobiliteit gestimuleerd wordt, worden de kosten als je reist met het openbaar vervoer (laagste tarief/tweede klasse) vergoed. Kom je met eigen vervoer, dan is de reiskostenvergoeding 0,19 cent per kilometer.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 43 en 44
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op woensdag 17 november plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.