Afdelingshoofd Samenleving

Algemene informatie

Het Zeeuwse Terneuzen is een veelzijdige gemeente en dynamisch centrumgebied. Bedrijven en het internationale havengebied zijn volop in beweging. Tegelijkertijd biedt het Zeeuws-Vlaamse polderlandschap rust en ruimte. Veertien kernen met eigentijdse voorzieningen vormen in de gemeente Terneuzen de thuishaven voor ruim 54.000 inwoners.

Terneuzen is qua inwonertal de grootste gemeente in de provincie Zeeland. De gemeente heeft in Zeeuws-Vlaanderen een centrumfunctie en in de regio een trekkersrol op verschillende gebieden.
De gemeente Terneuzen heeft circa 500 mensen in dienst en is als een platte organisatie opgebouwd. De gemeente is resultaat- en klantgericht en werkt vanuit een toekomstgerichte organisatievisie ‘Terneuzen 2020’ aan vernieuwing. De afdeling Samenleving is één van de vier afdelingen die de organisatie telt. De gemeentesecretaris en de directeur organisatie vormen samen de directie van de gemeente.

De afdeling Samenleving met in totaal ruim 140 medewerkers heeft een breed en gevarieerd takenpakket. De afdeling bestaat uit zes teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, Uitkeringsadministratie, Accommodaties Sport en Welzijn, Publiekszaken en het Informatie- en Servicecentrum. De afdeling werkt samen aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners van Terneuzen. Hiervoor worden collectieve en individuele voorzieningen georganiseerd en producten en diensten aangeboden.

Binnen de afdeling Samenleving spelen de processen beleidsontwikkeling, uitvoering en dienstverlening een belangrijke rol. Er is een vacature voor het afdelingshoofd Samenleving.

Functie informatie

Het afdelingshoofd is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je hebt een sturende rol in actuele ontwikkelingen en in uitvoeringsopdrachten binnen het sociaal domein. In het verlengde hiervan ligt bij jou de verantwoordelijkheid voor een goede, vernieuwende en effectieve dienstverlening door de afdeling. Ook ben je gesprekspartner voor het bestuur en draag je zorg voor strategische- en tactische beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie. Afstemming en nauwe samenwerking met de andere in- en extern betrokkenen is hierbij onontbeerlijk. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de teamleiders en (indirect) medewerkers en schept voorwaarden voor een optimaal werkklimaat. Als lid van het management overleg adviseer en rapporteer je aan de directie, portefeuillehouder en het college.

Wat wij vragen

Een integraal manager met ervaring in een soortgelijke functie. Je bent vaardig in het omgaan met mensen en middelen. Ook heb je kennis van relevante politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie. Je pakt de regie binnen complexe materie zoals samenwerkingsverbanden of werk- en stuurgroepen. Naast de kerncompetenties (integer, vraag- en resultaatgericht) zijn omgevingsbewustzijn (netwerken, politiek-bestuurlijk sensitief), flexibiliteit, initiatief, coachend leidinggeven en ontwikkelen belangrijke competenties. Je kunt strategisch denken en bent in staat om bij- en hoofdzaken te onderscheiden.

  • Universitair werk- en denkniveau.
  • Relevante opleiding.
  • Ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van een diverse groep leidinggevenden.
  • In staat draagvlak te creëren en mensen te enthousiasmeren.
  • Verbindend en gericht op samenwerking in vertrouwen.
  • Resultaatgericht en daadkrachtig.
  • Een heldere communicatiestijl.
  • Het vermogen om snel te schakelen tussen het proces en de politiek.
  • Duidelijk ‘zichtbaar’ en enthousiasmerend.

Wat wij bieden

Bij het functieniveau van afdelingshoofd Samenleving hoort een maximum bruto salaris van € 6.574,00 per maand (schaal 14, peil 1 januari 2018). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 16,8% van het bruto salaris. Dit budget is voornamelijk opgebouwd uit vakantiegeld, een levensloopuitkering en een eindejaarsuitkering. Je aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij de gemeente Terneuzen staan gepland op donderdag 8 februari.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, telefoonnummer 06-12570376.