Afdelingshoofd Kwaliteit en Bedrijfsvoering

Algemene informatie

De SED Organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. In de SED Organisatie werken bijna 400 medewerkers. In de drie gemeenten samen wonen bijna 60.000 inwoners. De SED organisatie is een echte netwerkorganisatie, actief in veel samenwerkingsverbanden in de regio. Bij SED is gekozen voor een managementvisie die vooral ruimte geeft aan de professional, ontwikkeling van talenten en organisch leren. Een ‘platte organisatie’ met één leidinggevende laag onder de directie. De leidinggevenden zijn vooral coachend en niet gefocust op de vakinhoud. De implementatie vraagt nog tijd en investering, maar de eerste stappen zijn gezet.
Bij SED staan de volgende kernwaarden voorop: “We zijn Omgevingsgericht en Vitaal en we maken Slimme verbindingen”. Vanuit deze kernwaarden zorgen zij voor een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers en voor een krachtige en deskundige ondersteuning van de drie gemeentebesturen. Samen werken zij aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

Functie informatie

Specifieke uitdagingen van de afdeling Kwaliteit en Bedrijfsvoering
De werkwijze in de keten van gebiedsteams, gemeentes en zorgaanbieders, contractvormen en verschillende systemen van verantwoording en controle hebben allemaal impact op de mate van complexiteit. Dit komt allemaal samen in de administraties van deze drie gemeenten (SED organisatie).
De kwaliteit en tijdigheid van de sturingsinformatie dient te worden verbeterd. Door resultaatgericht te werken borg je met je afdeling de resultaten van het beleid van het domein Samenleving. Door middel van (kwartaal)rapportages zorg je ervoor dat SED ‘ in control ‘ is. Daarnaast dienen de werkprocessen in de gehele keten en bij de interne organisatie van back- en frontoffice verder geoptimaliseerd te worden. Ook ligt er een afspraak om werkprocessen te digitaliseren en te robotiseren.

Binnen het domein Samenleving geef je leiding aan de medewerkers (31) van de afdeling Kwaliteit en Bedrijfsvoering. In deze functie val je onder de domeinmanager Samenleving. Het domein bestaat uit de afdelingen Publiekszaken, Beleid en Leerplicht, Kwaliteit en Bedrijfsvoering en Consulenten. Je bent lid van het managementteam van het domein.

Als afdelingshoofd Kwaliteit en Bedrijfsvoering ben je met je afdeling het hart en het geweten van het domein Samenleving. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor een rechtmatige en efficiënte uitvoering van wet- en regelgeving, inrichting en optimalisatie van werkprocessen, inrichting en monitoring van sturingsgegevens, juridische coaching van medewerkers, sparringpartner voor beleid bij beleidsontwikkeling en verordeningen, betrokken bij de voorbereiding en afhandeling van beroep en bezwaar en dien je als gesprekspartner en leverancier van relevante informatie voor wat betreft de verantwoording Sociaal Domein. De controle op informatieveiligheid en privacy en het professionaliseren van risico- en informatiemanagement behoren ook tot jouw verantwoordelijkheden.

 • Je beschikt over voldoende inhoudelijke kennis van enerzijds het domein Samenleving en anderzijds van control & compliance om medewerkers te kunnen coachen in hun rol en om als gesprekspartner voor je collega’s en bestuurders te fungeren.
 • Je hebt een focus op de optimalisatie van (administratieve) processen en het sturen op kwaliteit en kwantiteit, waarbij kosten bewustzijn en het kunnen interpreteren van sturingsinformatie belangrijke vaardigheden zijn.
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van afdelingsdoelstellingen en -resultaten en bijdragen aan het realiseren van concernplannen.
 • Bewaking van de integraliteit van beleid en uitvoering op afdelingsniveau.
 • Je maakt afspraken met je directe collega’s over kwaliteit en bedrijfsvoerings aspecten en bewaakt de termijnplanning v.w.b. de eigen medewerkers.
 • Je draagt bij aan het realiseren en het onderhouden van de gewenste cultuur binnen de organisatie.
 • Medewerkers breng je in een optimale positie en je begeleidt hen bij veranderopgaven.
 • Stellen van kaders en bijsturen indien nodig.
 • Deelname aan relevante (boven)regionale overleggen
 • Je zorgt voor uitvoering van de PIOFA taken.

Wat wij vragen

 • Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie in een complex krachtenveld, bij voorkeur in een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering rondom de decentralisaties.

Om in deze functie succesvol te zijn breng je aanvullend het volgende mee:

 • Je bent een strategisch denker met helicopterview (visie).
 • Sterk in de samenwerking in complexe netwerkrelaties.
 • Leidinggeven op basis van gezag, niet alleen vanuit hiërarchie. Jij weet wat individuele medewerkers nodig hebben en past je leiderschapsstijl daarop aan.
 • Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht en integer.
 • De volgende, voor de functie cruciale competenties: analytisch, oordeelsvorming, creativiteit, coachen en leidinggeven.

Wat wij bieden

 • Bijdragen aan de doorontwikkeling van de SED Organisatie.
 • Werken voor drie gemeentebesturen, in een organisatie (GR) met één directie en een goede positie in de regio. Dit alles doe je samen met een team van fijne collega’s.
 • Het salaris bedraagt max. € 5.814,- (schaal 12) bij een fulltime werkweek van 36 uur (excl. 17,05% Individueel Keuze Budget). Inschaling is afhankelijk van je werkervaring. Je start met een contract voor een jaar, met de intentie het contract om te zetten naar een vast dienstverband.
 • Een leiderschapstraject en de mogelijkheid om cursussen/opleidingen te volgen.
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen werk in te delen en uit te voeren.
 • Tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden, in verband met de vakantieperiode, doorlopend plaats in de weken 31 t/m 33.

De eerste selectiegesprekken bij de opdrachtgever zullen op 19 augustus (digitaal) plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure (gepland voor 21 augustus).

Een tweede (live) gesprek zal plaatsvinden op 27 augustus (middag).

Een derde afsluitend/arbeidsvoorwaarden gesprek staat gepland voor 28 augustus (ochtend)

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.