Adviseur Verkeer & Parkeren

Over de functie

Parkeervraagstukken zijn vaak complex, omdat er meer partijen zijn betrokken, tegengestelde belangen spelen en vaak ongefundeerde aannames worden gemaakt. Jij bent en ontwikkelt je tot een kritisch partner en stelt de juiste vragen om tot de beste oplossing te komen. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar jij weet verschillen te overbruggen, samen oplossingen te vinden en dit uit te voeren.
Als Adviseur Verkeer & Parkeren lever je een zichtbare bijdrage aan een duurzame, gezonde en veilige inrichting van onze openbare ruimte. Specifiek op het gebied van verkeer & parkeren, breng je de gemeente Noordwijk naar een professionele partner waarbij je beweegt in de politieke context van het parkeerbeleid.

Noordwijk is een bijzonder gevarieerde gemeente en kent hierdoor een mooie aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen. Zee, strand, duinen enerzijds en bollenvelden, landgoederen, dorpskernen anderzijds. Geen wonder dat veel mensen de gemeente Noordwijk bezoeken om van al dat moois te genieten. in 2020 heeft Noordwijk het predicaat ‘heilzame zeebadplaats’ mogen ontvangen, dit is een kuuroord aan zee. Een kustgemeente wordt uitgeroepen tot kuuroord wanneer deze onder andere beschikt over de juiste kwaliteit zeewater en klimatologische omstandigheden, verschillende wellness mogelijkheden en diverse sportieve, culturele en culinaire activiteiten.De gemeente Noordwijk stimuleert dan ook stappen en trappen ipv de auto. Als Adviseur Verkeer & Parkeren is het jouw taak om dit in goede banen te leiden.

Een greep uit je werkzaamheden:

 • Je voert het parkeerbeleid uit, evalueert, stelt bij en adviseert gevraagd en ongevraagd. Samen draag je zorg voor diverse gemeentelijke parkeerterreinen en parkeergarages. Regelmatig stem je af met collega’s van verschillende teams binnen de organisatie.
 • Je richt je op een toegankelijk, leefbaar en praktisch passend parkeerbeleid in Noordwijk, waarbij het beoogde effect is dat parkeren een positieve bijdrage aan Noordwijk levert met een financieel gezonde parkeerexploitatie.
 • Je monitort periodiek alle financiële opbrengsten parkeren en rapporteert over de gerealiseerde opbrengsten afgezet tegen de jaarbegroting. Waar nodig stuur je bij.
 • Je draagt zorg voor een werkend en accuraat Parkeer Route Informatie Systeem en bent verantwoordelijk voor diverse projecten zoals uitbreiding parkeergebieden (betaald en vergunningen).
 • Je bent contractmanager voor het parkeerbeheer welke wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener (vergunningverlener, toezicht en handhaving, bezwaar en beroep).
 • Je bent aanspreekpunt voor de interne organisatie, politiek, bestuur en inwoners op het gebied van beleidsvragen over parkeren.

Het team verkeer & parkeren bestaat uit 6 medewerkers en dit team maakt onderdeel uit van het cluster openbare ruimte maar met een stevige voet bij onder andere team VTH.
Binnen het team draag je ook een steentje bij aan de teamontwikkeling. Samen doen we dat met trots, vertrouwen en werkplezier.

Wat wij vragen

Je bent een ondernemende en energieke collega met oog voor de openbare ruimte in relatie tot mobiliteit en bereid daarin verder te specialiseren.
Je staat stevig in je schoenen zowel inhoudelijk als in je rol als adviseur, je bent een goede netwerker en dankzij je communicatieve en sociale vaardigheden weet je een boodschap zowel persoonlijk als schriftelijk helder en duidelijk over te brengen. Je schakelt daarbij snel en moeiteloos tussen alle niveaus en bent hierbij politiek sensitief. Je werkt zelfstandig aan het behoud van de parkeerexploitatie, maar zoekt ook graag de samenwerking en verbinding op met anderen binnen en buiten de organisatie.

 • Je beschikt over een Hbo diploma.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in eenzelfde of vergelijkbare functie.
 • Ervaring met het beleidsveld parkeren is een pre.
 • Je bent een echte adviseur waar je je mede laat leiden door onderbouwde feiten en juiste analyses.
 • Competenties als resultaatgericht, planmatig en omgevingsbewust, analytisch, stabiel, integer en punctueel zijn jou op het lijf geschreven.
 • Integrale adviseur.

Wat wij bieden

 • Een maandsalaris van maximaal € 5.725,- (schaal 11) en 17,65% IKB.
 • Een goede pensioenopbouw.
 • Ruime verlofmogelijkheden en plaats- en tijd onafhankelijk werken.

De arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld, maar nog belangrijker, bij de gemeente Noordwijk vind je werk waar je van groeit, je baan doet er toe. Het werk is uitdagend, interessant en relevant. Je werkt aan oplossingen die ergens over gaan. Op je professionalisme doen we volop een beroep. Er is ruimte voor jouw vernieuwende ideeën. Innovatie vinden we namelijk belangrijk.
Investeren in jouw verdere ontwikkeling, onder andere door een breed aanbod via de Noordwijk Academie.

Waar ga je werken

Gemeente Noordwijk bestaat uit 4 kernen: Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Er wonen en ondernemen zo’n 44.000 mensen. Noordwijk is goed aangesloten op de regio, de Randstad en de wereld. Neemt daarin een bijzondere plek in door zijn lokale gebondenheid in combinatie met zijn internationale oriëntatie. Het is een bijzonder gevarieerde gemeente. Zee, strand, duinen enerzijds. Bollenvelden, landgoederen, dorpskernen anderzijds. Geen wonder dat veel mensen de gemeente Noordwijk bezoeken om van al dat moois te genieten. De economie is springlevend en gevarieerd. Toerisme. Congresmarkt. Bollenteelt. Maar ook zakelijk dienstverlening. Ruimtevaart. Zorg. Wellness en gezondheidsvoorzieningen. Noordwijk werkt hard om de economie vitaal te houden, de woonomgeving te verbeteren, en om de levensstandaard voor de inwoners op een hoog peil te houden. Er wordt met plezier gewoond in Noordwijk. De gemeente is in ontwikkeling. De komende jaren bouwen ze woningen bij. Noordwijk groeit daarbij flink.

Bouw jij mee aan de gemeente Noordwijk? Samen zorgen voor een gemeente die de samenleving uitnodigt om zelf aan de slag te gaan met wat er in Noordwijk moet gebeuren. Een werkgever op weg naar een moderne, proactieve netwerkorganisatie met teamcoaches, zelforganiserende teams en ongeveer 300 collega’s. Wil je iets betekenen voor de maatschappij en de organisatie?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia Schrama, 06-1257 0376.