Adviseur Veiligheid

Algemene informatie

Jouw rol in het team
In het team Veiligheid geven drie beleidsadviseurs Integrale Veiligheid gezamenlijk vorm aan de uitvoering van de drie prioriteiten uit de kadernota Integrale Veiligheid (ondermijning/cybercrime, veiligheid in onveilige wijken, verkeersveiligheid), alsook aan het Toezicht- en Handhavingsbeleid en het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen.

Je houdt landelijke ontwikkelingen bij binnen het veiligheidsdomein en hebt daarbij oog voor de aansluiting met het zorgdomein. Je monitort hoe het gaat met de veiligheid in de stad, analyseert gegevens en betrekt daarbij zowel interne als externe partners. Op basis van de bevindingen adviseer jij proactief. Dat advies werk je soms ook verder uit in een concreet plan van aanpak als er bijvoorbeeld structureel een stijging zichtbaar is in een bepaald type strafbaar feit. Vanuit jouw rol ben je een belangrijke adviseur van de burgemeester, pak je de regie, neem je het voortouw in de samenwerking en houd je overzicht.

Waar jij met name bezig bent met beleid en advisering in de (gezags-)driehoek, is jouw directe collega verantwoordelijk voor onder andere toezicht en handhaving, het Bibob beleid, de rol van Bibob-coördinator, IGP en integrale controles.

Daarnaast zijn jullie met elkaar verantwoordelijk voor het oppakken van casuïstiek op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid waarbij bestuurlijke maatregelen nodig zijn zoals bijvoorbeeld in geval van woonoverlast of maatschappelijke onrust.

Wat kenmerkt jou?
Binnen het veiligheidsdomein – en zeker binnen jouw functie – is geen dag hetzelfde. Het ene moment ben je bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma of bekijk je hoe we een mooie subsidie kunnen binnenhalen. Het volgende moment ontvang je een hennepbericht, moet er een bestuurlijk traject opgezet worden en adviseer jij de burgemeester in de te nemen stappen. Je bent proactief, een netwerker, neemt initiatief om aan de slag te gaan met aan veiligheid gerelateerde zaken die jou in de gemeente opvallen. Om de genoemde rol goed in te kunnen vullen, is het belangrijk dat je snel een netwerk opbouwt en goed kunt samenwerken, zowel met collega’s vanuit de gemeente alsook met externe partners. Je bent stressbestendig en stelt het eindresultaat voorop met oog voor de relatie met partners.

Doordat je ook met ondernemers en bewoners werkt, vind je het geen probleem om ook af en toe ’s avonds of in de weekenden te werken. Jouw contactuele eigenschappen maken dat je gemakkelijk contact legt en onderhoudt.

Jouw taken:

 • Je geeft mede uitvoering aan de prioriteiten uit de Kadernota Integrale Veiligheid waaronder ondermijning/ cybercrime, onveiligheid in wijken en verkeersveiligheid;
 • je bent in staat om (complexe) casuïstiek op te pakken, een afgewogen advies op te stellen en vervolgens de bestuurlijke maatregelen vorm te geven rondom deze casuïstiek;
 • je vertaalt landelijke ontwikkelingen en beleid naar lokaal beleid zoals mensenhandel;
 • je start pilots die bijdragen aan de doelstellingen uit de Kadernota zoals bijv. bodycams;
 • je stemt af met de portefeuillehouder en informeert deze over relevante zaken die politiek en/of bestuurlijk gevoelig liggen;
 • je fungeert als achtervang voor de collega-Bibob-coördinator;
 • je bent in staat juridische getinte brieven te schrijven zoals een voornemen tot sluiting, opleggen bestuursdwang en om een actualisatie APV vorm te geven.

Wat wij vragen

 • Je hebt een relevante afgeronde HBO- of academische opleiding zoals Integrale Veiligheidskunde, Criminologie, Bestuurskunde of Rechten;
 • je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar ervaring bij een gemeente in de rol van beleidsadviseur openbare orde en veiligheid of integrale veiligheid;
 • je hebt brede ervaring in het beleidsveld openbare orde en veiligheid waaronder concreet met de thema’s ondermijning, casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, bestuurlijke maatregelen op grond van de Opiumwet, Wet MBVEO, Gemeentewet, APV en kennis van de Alcoholwet;
 • je hebt ervaring met het opleggen van bestuurlijke maatregelen bij overtreding Opiumwet, ernstige overlast, maatschappelijke onrust en dergelijke. Van het constateren, het opstellen van een vooraankondiging en besluit, tot eventueel vertegenwoordigen van de gemeente bij de rechtbank en bezwaarschriftencommissie;
 • je hebt passie voor het vakgebied openbare orde en veiligheid;
 • je bent thuis in veiligheid gerelateerde wet- en regelgeving;
 • je hebt kennis van de politiek bestuurlijke organisatie van een gemeente;
 • je bent in staat een gedegen en gedragen beleidsstuk op te stellen;
 • je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • je bent proactief en beschikt over voldoende flexibiliteit;
 • je bent in bezit van rijbewijs B aangezien je voor deze functie regelmatig onderweg bent in de regio.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een ZZP constructie of detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 6 maanden voor 18 uur in de week (verlenging mogelijk).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barryboshart@jsconsultancy.nl of 06 – 20 53 07 15. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.