Adviseur Integriteit

Over de functie

De Adviseur Integriteit ontvangt de integriteitsmeldingen en pakt deze op. Dit kan gaan om meldingen rond ongewenst gedrag, vermoedens van strafbare gedragingen en overtredingen van onze gedragscode.

 • De adviseur ontvangt de melding, beoordeelt deze en onderhoudt contact met de melder. Ook wordt een analyse van de melding gemaakt, vindt registratie plaats en adviseer je het management over de opvolging en afhandeling.
 • Indien nodig adviseer je over en verwijs je door naar het juiste loket.
 • Gedurende het proces coördineert de adviseur het integriteitsonderzoek dat door een interne of externe onderzoeker wordt uitgevoerd en ziet toe op een goed verloop van het onderzoek en communicatie.
 • Na afronding van een integriteitsonderzoek adviseer je over adequate nazorg en het evalueren van de kwestie.
 • Je werkt nauw samen met de leden binnen het Meldpunt Integriteit en diverse stakeholders, waaronder HR-adviseurs, vertrouwenspersonen, juristen en management.
 • Als Adviseur draag je bij aan bewustwording, geef je voorlichting en training (ook op diverse locaties) en draag je bij aan de verdere bekendheid van het Meldpunt Integriteit en de doorontwikkeling van het integriteitsbeleid.

Wat wij vragen

Je bent een gedreven en stevige persoonlijkheid met ruime ervaring met integriteitsvraagstukken en integriteitsmeldingen. Je weet je staande te houden in een uiteenlopend krachtenveld, beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan waardevrij luisteren en durft feedback te geven. Tevens kan je goed schakelen op verschillende niveaus en ben je bekend met stressvolle en crisissituaties.

Van de Adviseur Integriteit verwachten wij HBO werk- en denkniveau en minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van de aanpak en coördinatie van integriteitsmeldingen en onderzoek.

Competenties die je passen:

 • Discreet
 • Oplossingsgericht
 • Visiegericht
 • Omgaan met weerstand
 • Pragmatisch ingesteld
 • Verbindend
 • Aanjager
 • Politiek sensitief

Wat wij bieden

Het COA bied je een uitdagende en afwisselende functie met een vast dienstverband met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Verder bieden we:

 • Een salaris van minimaal € 4.453,21 en maximaal € 6.302,56 bruto per maand (afhankelijk van ervaring) op basis van 36 uur.
 • Individueel keuzebudget van 18% van het jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • 144 uur vakantieverlof bij een fulltime dienstverband (plus 26 uur in IKB).
 • Vitaliteitsuren (afhankelijk van de leeftijd).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk loopbaanbudget.
 • Wil je bij het COA werken dan wordt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Alle collega’s leggen de Eed of Belofte af.
 • Jouw standplaats is Den Haag (ZH), maar het COA omarmt het hybride/thuiswerken.

Waar ga je werken

Het Meldpunt Integriteit (MPI) is het onafhankelijke meldpunt van het COA met een ondersteunende, stimulerende, beleidsmatige en beheersende rol op het gebied van integriteit. Haar doel is vanuit een integrale integriteitsaanpak bij te dragen aan een cultuur van vertrouwen waarin ethisch handelen en integriteit een vanzelfsprekendheid is. Het Meldpunt Integriteit is tevens het interne meldpunt waar medewerkers en externen meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen kunnen doen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen ze door het faciliteren van veilige huisvesting, verstrekking van bestaansmiddelen en met gerichte programma’s. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met (keten)partners haar taken uit. De cultuur bij het COA is informeel en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Het COA heeft vier kernwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop zij hun werk doen: ‘menswaardig, samen, open en resultaatgericht’.

Werken bij het COA betekent dat je echt het verschil kunt maken. Het is een organisatie met veel dynamiek; het COA staat vaak in de spotlights. Doordat de omvang van de instroom sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk, is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Op dit moment huisvest het COA circa 70.000 bewoners, waarvan ruim 5.200 amv-ers, verdeeld over vele (nood) locaties in het hele land. In totaal zijn er ruim 7.300 medewerkers werkzaam.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia Schrama, 06-1257 0376