Adviseur Afval en Circulaire Economie

Algemene informatie

Hardenberg is een grote en sterke plattelandsgemeente die volop ruimte biedt voor wonen, werken en leven. Meer dan 60.000 inwoners ervaren elke dag hoe plezierig dat is. Volop bedrijvigheid, maar ook prachtige natuur om tot rust te komen. Vanwege de ligging hebben ze een sterke regionale functie.

De organisatie is opgedeeld in vier afdelingen: Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied en Dienstverlening. Er werken ruim 550 medewerkers bij de gemeente Hardenberg. Je komt te werken bij de afdeling Ruimtelijk Domein, team Beleid & Gebiedseconomie.

Hardenberg is al jaren hard aan de slag met het verduurzamen van de gemeente. Samen met inwoners en diverse partijen is een stevig fundament gelegd voor het realiseren van de klimaatdoelen en de opgaven die op de Hardenbergse samenleving afkomen. Ze verkennen opgaven, onderzoeken mogelijke oplossingen, trekken projecten van de grond en realiseren die. Én staan open voor vernieuwende initiatieven. Recent is het nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid vastgesteld. Drie kernopgaven staan hierbij centraal: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulariteit.

Functie informatie

Circulariteit moet ‘handen en voeten’ krijgen. Als adviseur afval en circulaire economie ben je verantwoordelijk om het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid, samen met de inwoners, verder inhoud te geven. Doel is te komen tot minder restafval en een nog betere scheiding van grondstoffen waarbij uiteraard de dienstverlening aan de inwoners goed blijft. Samen met collega beleidsadviseurs en externe partijen werk je aan de ontwikkeling van circulariteit. Jouw rol hierbij is vooral gericht op het initiëren en aanjagen van initiatieven met als doel om concrete, zichtbare resultaten te bereiken. Om beter met waardevolle grondstoffen om te gaan, wil de gemeente Hardenberg naar een circulaire economie en kringlooplandbouw waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden en afval niet meer bestaat. Met ROVA en Cirkelwaarde werken ze al samen om de hoeveelheid restafval te reduceren en de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen te verhogen. Om de landelijke doelstellingen te halen moeten de komende jaren nog verdere stappen gezet worden. Naast verdere optimalisatie zijn communicatie en educatie belangrijk om de doelen te bereiken. Maar circulariteit omvat meer dan alleen de huishoudelijke grondstoffen. Hardenberg wil stappen zetten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam inkopen, verwaarden groene reststromen en het ontwikkelen van een biobased economy. Kringlooplandbouw is daar een onderdeel van.

Wat wij vragen

  • HBO werk- en denkniveau.
  • Communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid en innovativiteit
  • Aantoonbare werkervaring met afval- en grondstoffenbeleid en circulariteit.

Wat wij bieden

  • Max € 5.169,- bruto per maand o.b.v. 36-urige werkweek (afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau)
  • 28-32 uur per week.
  • Jaarcontract met uitzicht op vast.
  • 17,05% Individueel Keuzebudget.
  • Ontwikkelmogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

De gesprekken bij de gemeente Hardenberg staan op vrijdag 19 maart in de ochtend via Teams gepland.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986