2 Senior Medewerkers RO, waarbij 1 de rol van coördinator vervult

Over de functie

Team Ontwikkeling en Advies Ruimte is verantwoordelijk voor de meeste beleidsterreinen van het fysieke domein. In het team (ruim 50 medewerkers) houden adviseurs, ontwikkelaars, juristen en projectleiders zich bezig binnen de domeinen ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouw, grondzaken, planeconomie, duurzaamheid, milieu, economie, recreatie & toerisme en natuur & landschap. Het team wordt op dit moment aangestuurd door 2 teamleiders die daarin worden ondersteund door een 3-tal coördinatoren.

Wat ga je doen als senior medewerker?
Je begeleidt complexe ruimtelijke projecten en je stelt ruimtelijke onderbouwingen van plannen op voor afwijkingsprocedures op grond van de Wro en de Wabo. Daarnaast behandel je individuele ruimtelijke verzoeken en ook het begeleiden van bestemmings- en wijzigingsprocedures op grond van de Wro behoort tot de functie. Je neemt deel aan team- en organisatie-overstijgende projectgroepen. De invoering van de Omgevingswet en ook de energietransitie hebben vanzelfsprekend invloed op de verdere ontwikkeling van de functie. Daarnaast heb je een regiefunctie ten opzichte van derden (strategische sturing in afstemming met bijv. provincie rijk etc.). Je hebt ook een belangrijke rol in de strategische positiebepaling van ruimtelijke ordening als onderdeel van het team in een veranderende omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, formuleren van beleid/beleidsregels en het realiseren van bestuurlijke draagvlak in een maatschappelijke dynamische omgeving. Verder ben je het aanspreekpunt voor de juridische en financiële control vanuit RO.

Wat ga je doen als coördinator?
Naast je inhoudelijke werkzaamheden help je het onderdeel ruimtelijke ordening (circa 20 personen) en het onderdeel projectleiding (5 personen) van het team verder te ontwikkelen. Je bewaakt de kwaliteit en verstevigt het plan- en projectmatig werken. Dit doe je door te coachen op kwaliteit (in nauwe samenwerking met de teamleider) en door de meer complexe adviezen te toetsen. Je optimaliseert en onderhoudt een integrale planning die inzicht en structuur biedt om zodoende o.a. (bij) te kunnen sturen op prioriteiten. Verder draag je zorg voor een evenwichtige werkverdeling en zit je het inhoudelijk werkoverleg voor. Je bent programmacoördinator voor de P&C-cyclus. Daarnaast treed je op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied.
Projectleiding: Je draait inhoudelijk mee binnen het team door als projectleider op te treden waarbij je verantwoordelijk bent voor het realiseren van projectdoelstellingen op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor werk je intensief samen met een groot aantal disciplines binnen en buiten je team en buiten de organisatie. Je formuleert afspraken over de in het project te realiseren resultaten in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie, communicatie, risico en geld en bewaakt afspraken daarover en stuurt daarop. Daarbij stem je af met het lijnmanagement over de te leveren kwaliteit en capaciteit. Je faseert het project, bepaalt de beslisdocumenten/-momenten en plant de voor het project benodigde activiteiten. Je functioneert als aanspreekpunt voor het project en onderhandelt met externe partijen waar mee wordt samengewerkt.

Wat wij vragen

Voor deze functie zoeken we iemand die voldoet aan het volgende profiel:

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een passend vakgebied.
  • Je beschikt over meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
  • Je kunt en wilt medewerkers graag coachen en begeleiden.
  • Je hebt kennis van planologische en stedenbouwkundige processen.
  • Je hebt ervaring als projectleider.
  • Je voldoet (voor zover van toepassing) aan de kwaliteitscriteria VTH of bent bereid door middel van aanvullende training aan deze criteria te voldoen.
  • Je bent politiek sensitief, flexibel en collegiaal.

Wat wij bieden

We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een politiek-bestuurlijke omgeving met grote ontwikkelingen, een veelheid aan opgaven en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je wordt ingeschaald in functieschaal 10A, 11 of 11A (maximaal € 5.736,-). Daarnaast kun je gebruik maken van het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Waar ga je werken

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. 8KTD is ambitieus en staat voor uitdagende opgaven. De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986