2 Beleidsadviseurs Sociaal Domein

Algemene informatie

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Ze zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen ze samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Sociaal Domein
De gemeente Schiedam is na overheveling van een aantal taken door de rijksoverheid verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en de niet-medische zorg aan haar burgers maar ook voor de jeugdzorgtaken en de uitvoering van de participatiewet.

De opgave voor de gemeente Schiedam is om – in samenwerking met alle sociale partners – een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren, waarin de Schiedamse burger beschikking heeft over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omgeving. Sociale stijging van de burger als individu en de stad in zijn totaliteit zijn speerpunten van beleid waarbij vooral wordt gericht op preventie.

In het sociaal domein zijn dan ook een groot aantal opgaven geformuleerd die tezamen er voor moeten zorgen dat de gemeente Schiedam goed uitvoering kan geven binnen haar wettelijke en niet-wettelijke taken binnen Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Welzijn en Sport. Financieel moet de basis op orde zijn om zicht te hebben en te houden op de uitvoeringsgevolgen voor de gemeentelijke begroting. Hierbij is ontschotting van de beschikbare geldstromen van de verschillende decentralisaties binnen de teams van het sociaal domein een nader uit te werken speerpunt.

Wil jij werken in een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, creativiteit, expertise en ondernemerschap? Misschien ben jij wel de beleidsadviseur die wij zoeken voor Schiedam!

Functie informatie

 • Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen, geeft de consequenties hiervan aan en vertaalt deze naar de van toepassing zijnde deelterreinen.
 • Je implementeert het vastgestelde beleid en doet voorstellen tot bijstelling hiervan.
 • Je bewaakt mede de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden binnen projecten, rapporteert (tussentijds), signaleert dreigende knelpunten en verzorgt mede de algemene voortgangsinformatie.
 • Je adviseert op financiële- en beleidsvraagstukken en op het beleid van de specifieke deelterreinen binnen het sociaal domein.
 • Je signaleert financiële risico’s, verbeter – en/of knelpunten en verricht intern onderzoek. Tevens stel je (financiële) rapportages op en presenteer je hiervan de analyses en conclusies.
 • Je toetst en evalueert naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de (beleids)adviezen en voorstellen zowel bij het implementeren van het vastgestelde beleid als bij het uitvoeren van de (project)werkzaamheden.
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om de voortgang van gemaakte afspraken en genomen besluiten te bewaken.
 • Je bent goed op de hoogte van relevante wet– en regelgeving, (vastgesteld) beleid en richtlijnen en procedures.

Wat wij vragen

 • Afgeronde HBO opleiding.
 • Affiniteit met het werkveld gecombineerd met een zakelijke instelling.
 • Een frisse en creatieve denker met een “drive”, collegiale instelling en flexibele inzetbaarheid.
 • Authentieke persoonlijkheid met gezonde portie lef.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Zowel het vermogen tot visievorming alsmede een stevige ‘hands on’ mentaliteit, een antenne voor ontwikkelingen binnen de onderwerpen uit het sociaal domein.
 • Zelfstandig adviseur met een oplossingsgerichte en resultaatgerichte instelling.
 • Analytisch denkvermogen op verschillende abstractieniveaus.
 • Omgevingsbewustzijn (met name bestuurlijke sensitiviteit).
 • Samenwerkingsgericht; netwerker, verbinder.

Wat wij bieden

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.067,- bruto per maand (schaal 11) op basis van 36 uur plus en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren.
De gemeente Schiedam biedt flexibele werktijden, goede regelingen op het gebied van opleiding en combinatie van werk en privé. Je krijgt de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen.

Sollicitatieprocedure

De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op donderdag 13 februari plaatsvinden.

Voor deze procedure wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Ellen Koster, 06-10162564

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.