Technisch Traineeprogramma P-4

De provincies Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen en bieden jou als technisch talent een uniek traineeship. De thema’s die je tegenkomt spelen binnen alle provincies, maar qua dynamiek, cultuur en prioriteiten zijn er grote verschillen. Een unieke kans voor een trainee om te experimenteren en te ervaren welke technische projecten je interessant vindt; welke rol je past en bij welke provincie je mogelijk na je traineeship wilt blijven werken.

Voorbeeldopdrachten
Techniek en de provincie staan veel dichter bij elkaar dan je denkt. We zijn bezig met onderwerpen als energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en digitalisering. Dat zijn thema’s met een maatschappelijk belang, maar ook met impact op onze wegen en vaarwegen. Lees hieronder een aantal voorbeelden van projecten waarmee jij als Technisch Trainee aan de slag kan gaan.

INFRA: Ganzenweg – Knardijk
Het klinkt simpel: Vervang een rotonde door een ongelijkvloerse aansluiting. Maar als die rotonde op een dijk ligt, ingeklemd tussen natuurgebieden en een haven, is dit een serieuze uitdaging. Want het gebied herbergt veel functies en iedere keuze/verandering, raakt het belang van anderen. Door out-of-the-box te denken en in de voorbereiding als provincie samen te werken met het waterschap Zuiderzeeland, gemeente Zeewolde en Natuurmonumenten en de opgave te verbreden is een gedragen oplossing gevonden. Een oplossing inclusief dijkverlegging, natuurontwikkeling en waar het allemaal om begon, betere infrastructuur.

ENERGIETRANSITIE: Zonnewegen
Provincies hebben veel wegen in hun beheer die ingezet kunnen worden voor de energietransitie. Zo kan op en langs de infrastructuur energie worden opgewekt. Een voorbeeld hiervan zijn zonnewegen, wegen die elektriciteit opwekken doordat er speciaal ontwikkelde zonnepanelen op het wegdek geplaatst worden. Provincie Noord-Holland begon met een fietspad met zonnepanelen, maar momenteel worden in een aantal andere provincies ook de eerste pilots gedaan met zonnepanelen op autowegen en op een busbaan.

CIRCULAIRE ECONOMIE: Standaardisatie in de bruggenbouw: IFD
We bouwen heel veel bruggen als uniek ontwerp. Dit kost veel tijd en geld. Bovendien zijn veel bruggen in Nederland binnenkort toe aan vervanging. Door een tekort aan mensen en materiaal is het de vraag of het lukt dit goed en op tijd  uit te voeren. Door bepaalde onderdelen te standaardiseren wordt het bouwproces een stuk efficiënter. Het idee hiervoor is bij de provincie Noord-Holland ontstaan, en wordt nu verder uitgewerkt samen met onder andere bouwbedrijven, andere overheden, architecten en ingenieursbureaus.

Wat begon als een klein idee wordt nu groots uitgewerkt. Dat verschil kun je als provincie maken. Klik hier voor meer informatie >>

KLIMAATADAPTATIE: Klimaatstresstest provinciale wegen
Het klimaat verandert: regenbuien worden heftiger, zomers worden heter en droger en de zeespiegel stijgt. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de provinciale wegen en vaarwegen? In een klimaatstresstest wordt onderzocht waar de effecten van klimaatverandering knelpunten kunnen opleveren voor het wegennetwerk en voor vaarwegen. Na het onderzoek moeten de knelpunten worden aangepakt binnen de beheer en onderhoud cyclus. Dat klinkt eenvoudig, maar collega’s moeten zich nog wel bewust worden van de invloed van klimaatverandering op de infrastructuur. Dit is daarmee een project dat over de inhoud gaat, maar ook over bewustwording binnen de organisatie.

DIGITALISERING: Smart Mobility en slimme (vaar)wegen
Camera’s, intelligente verkeerslichten, gladheidssensoren, meetlussen, auto’s en schepen vol met elektronica: bakken data komen er bij de provincies binnen. Bij Smart Mobility gebruiken de provincies deze data om verkeer op weg en water zuiniger, sneller en veiliger te laten zijn. Bijvoorbeeld door bruggen precies op het juiste moment open te doen. Of auto’s en verkeerslichten met elkaar te laten communiceren. Vrachtschepen autonoom te laten varen, of makkelijker hun losplaats te laten vinden. Slimmer dus. Klik hier voor meer informatie >>

Solliciteren?

Is het traineeship bij de gemeente P-4 écht iets voor jou? Solliciteer >>  dan direct voor deze unieke kans. Samen doorlopen we een sollicitatieprocedure die bestaat uit een aantal verschillende selectieonderdelen. Doel van de procedure is om jóu te leren kennen en uiteindelijk de match te kunnen maken op basis van persoonlijkheid, competenties en potentie.

Hoe kijken oud P-4 Trainees terug op hun ervaringen bij de 4 provincies?

Wij vroegen het aan hen! Bekijk hieronder de video. En lees hier het magazine >> dat zij na het eerste traineejaar maakten.

Wil jij meer weten over de diverse provincies?

Klik dan op onderstaande pagina’s;

Vragen?

Lees in onze FAQ >> de antwoorden.

Instagram

Volg ons ook op Instagram! #JS_Consultancy

Laatste vacatures

Contact

Eveline van der Schoot

Eveline van der Schoot

Adviseur Werving & Selectie
Angela Ridder

Angela Ridder

Adviseur Werving & Selectie