Werkbijeenkomst JS Consultancy ‘sturing en control sociaal domein’ 100.000+ gemeenten

Op 20 december j.l. vond in Delft de werkbijeenkomst “sturing en control in het sociaal domein” plaats. Een bijeenkomst geïnitieerd vanuit de gemeente Delft en het netwerk van de 100.000+ gemeenten. De bijeenkomst stond in het teken van kennisdelen en kennis ontwikkelen rondom sturing en control in het sociaal domein. “Wat gaat goed, wat kan beter en wat zie je als je eigen verantwoordelijkheid en rol daarbij”? JS Consultancy en het Zijlstra Centrum / VU Amsterdam begeleidden deze bijeenkomst. Hieronder delen wij kort de opbrengst van deze middag.

Omgaan met complexiteit

De werkbijeenkomst werd ingeleid door Dr. Pieter Veen van het Zijlstra Centrum / VU Amsterdam. Hij reflecteerde op het thema ‘complexiteit’ en introduceerde daarin het raamwerk van Cynefin om ‘complexiteit’ nader betekenis te geven in termen van best passende handelswijze.  Het gaf de deelnemers de juiste ‘bril’ in handen om te reflecteren op de dagelijkse praktijk. Daarin werd o.a. door de deelnemers geconstateerd dat het delen van kennis en ervaring in termen van verdieping en betekenis, zeer waardevol is om de transitie en transformatie in het sociaal domein verder te brengen. We staan per slot van rekening nog aan het begin. En werken in een domein wat continue in ontwikkeling is. Wat maakt dat causaliteit moeilijk meetbaar is en we vooral ook het gesprek met elkaar moeten organiseren om verder te komen en te begrijpen wat er om ons heen gebeurd.

“werken in een domein wat continue in ontwikkeling is vraagt om kennisuitwisseling”

Thematafels

Het gesprek van deze werkbijeenkomst werd georganiseerd rondom een drietal thematafels. WMO en Jeugd, Participatie en Informatievoorziening. Tijdens deze drie thematafels stonden een drietal vragen centraal: “wat gaat goed, waar maak je je zorgen om en wat zie je als je eigen verantwoordelijkheid daarbij”. Hieronder delen wij met u de belangrijkste opbrengsten/aanbevelingen die wij uit deze middag hebben gehaald:

  • Onderzoek/organiseer/verken de mogelijkheden van data “data-klooidagen”
  • Geef aandacht en ruimte voor datagedreven sturing
  • Focus op je kerninformatie (berichtenverkeer)
  • Communiceer duidelijk over onzekerheden/risico’s met je achterban
  • Vier samen je successen en deel deze actief
  • Maak problematiek concreet via casuïstiek besprekingen
  • Zoek actief de dialoog (beleid, control, ketenpartners) om wederzijds begrip te krijgen bij problematiek

Nieuwe bijeenkomst

Wij kijken met volle tevredenheid terug op deze eerste zeer interactieve werkmiddag en bedanken alle aanwezigen voor hun inbreng, inzet en aanwezigheid. Wij geven hier graag op korte termijn een vervolg aan en kijken uit naar de nieuwe bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst zal met de Gemeente Utrecht plaatsvinden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met secretariaat@jsconsultancy.nl