Verslag HR Expertisetafel: Hoe maak ik de beweging naar HR business partner

Donderdag 2 november werd door JS Consultancy op het kantoor in Amsterdam de HR Expertisetafel ‘Hoe maak ik de beweging naar HR Business Partner?’ georganiseerd.

Doelstelling van de expertisetafel

De doelstelling van deze bijeenkomst was het uitdagen van de deelnemers om deel te nemen aan de discussie over een aantal cruciale aspecten deelnemers uit om na te denken. Namelijk, wat verstaan we eigenlijk precies onder het HR Business Partnerschap? En hoe kijk je nou strategisch naar je personeel en je organisatie? Wat betekent de missie van de organisatie voor het HRM beleid?

Van personeelszaken tot business partner in de voetbalwereld

Gastspreker Maarten Sinnema, bestuursadviseur bij de gemeente Diemen, kent de kant van afnemer van de diensten van HR goed. Door middel van een voorbeeld uit de voetbalwereld nam hij ons mee door de verandering die zich op het gebied van HRM voordoet. Hij verwees naar een belangrijke functie bij de staf van Ajax. Jaren terug was Sjaak Wolfs was de materiaalman van het team, waarbij zijn rol omschreven werd als ‘een bindende factor tussen de spelers en de directie’. David Endt nam deze functie van Sjaak Wolfs over, nu benoemd tot teammanager. Hij nam de cultuurbewaking voor zich en was het cement voor de selectie op gebieden waar de trainers het aflieten. Tegenwoordig heeft Tjerk Smeets deze rol van teammanager. Hij wordt ook wel de man van de laptop en de analyses genoemd. Als je deze beweging goed bekijkt, zie je dat ook bij het voetbal de wereld veranderd en dat de functies hierin moeten meebewegen: Van personeelszaken (verleden) , naar HR consulent (heden) en nu de beweging naar business partner (toekomst).

Gun elkaar een plekje in de zon

Vervolgens nam Edwin Korff het woord. Aan de hand van een concreet voorbeeld uit zijn dagelijkse werkzaamheden, liet hij zien dat om de slag naar HR business partner te maken, je zelf kansen moet creëren. Zorg er zelf voor dat je aan tafel komt, door haakjes te vinden en deze op te rekken. Wanneer een vraag binnenkomt, vraag door en kijk of er een grotere vraag achter schuilt. Daag mensen uit tot een discussie en zoek medestanders. Maar ook: gun elkaar een plekje in de zon. Zorg ervoor dat je team als geheel zichtbaar is in de organisatie.

Met de ontwikkeling naar zelfsturende teams en managers die verantwoordelijk zijn voor een component van HR, zijn er veel verschillende niveaus zichtbaar. Sommige managers zitten nog op ‘veterstrikniveau’, terwijl andere al een paar fases verder zijn. Het is belangrijk om per team te kijken wat er gevraagd wordt van de HR afdeling: Bij sommige teams kan je de rol van HR Business Partner al pakken, terwijl bij andere teams een andere rol wordt verlangt.

De rode draden van de middag

Op basis van de gevoerde discussies tijdens de expertisetafel, werden een aantal rode draden zichtbaar. Zo is de rol van Business Partner niet een kwestie van een functieomschrijving, maar eerder een kwestie van houding en gedrag. Het gaat over je eigen professionaliteit, het kennen van de organisatiedoelen en de wereld van je klant. Houdt elkaar scherp en vooral: Durf ergens voor te staan.

Aan het einde van de middag gaven de deelnemers terug dat het prettig was om te ontdekken dat bepaalde zaken ook bij andere organisaties spelen en om daarover ideeën uit te wisselen. “Deze nieuwe inzichten gaan we zeker meenemen, herdefiniëren en toepassen op de eigen organisatie!”.

Contact

Mocht je na het lezen van dit verslag ook in gesprek willen over de transitie naar het HR Business Partnerschap, of je hebt behoefte aan expertise op dit gebied, neem dan contact op met secretariaat@jsconsultancy.nl