Tweede Young Public Controllers Innovatie Battle op VU Amsterdam “control als spiegel voor organisatie”

Dinsdag 3 juli was het zover: de tweede Young Public Controllers Innovatie Battle op het Zijlstra Center van de VU Amsterdam. Twee groepen Young Public Controllers van JS Consultancy gaven in opdracht van de gemeente Haarlem hun visie op het verbeteren van de sturingsrelatie van twee overheidsdeelnemingen.

Hoofddocent en Directeur Opleidingen Zijlstra Center: Tjerk Budding en Directeur Bedrijfsvoering: Herrie Geuzendam openende de bijeenkomst. Door samen stil te staan bij het succesvolle verloop van het opleidingsprogramma en alweer een nieuwe lichting van enthousiaste Young Public Controllers in dienst bij JS Consultancy. Tjerk Budding benadrukt in zijn inleiding dat leren in de praktijk, het spiegelen van ervaring met docenten en opdrachtgevers zeer waardevol is om te komen tot nieuwe inzichten om het werk rondom de P&C cyclus innovatiever, slimmer en beter te doen.

Innovatie en control

Je zou kunnen stellen dat op vele plekken wordt nagedacht over het herdefiniëren van control. Er komt per slot van rekening steeds meer bewustwording dat de traditionele Plan, Do, Check, Act niet op alle maatschappelijke vraagstukken voldoende houvast geeft. Het opzoek gaan naar aanvullende controlearrangementen is dan ook een vereiste. Een mooi voorbeeld en uitwerking daarvan vind je in de dubbelcyclische visie op control welke door onze eerste groep trainees in 2017 is geïntroduceerd. Tegelijkertijd zien we ook dilemma’s om met deze initiatieven in de praktijk aan de slag te gaan. De heer Menno Spaan, auteur van het boek “van indammen naar laten stromen” stelt ook dat innovatie iets anders vraagt van publieke organisatie namelijk het omgekeerde van wat er in de genen zit: gewoon beginnen en durven experimenteren om daarvan te leren. Het vraagt om ondernemen in een ambtelijke omgeving waarin creativiteit en selectie van ideeën een rol spelen, maar ook om een gezamenlijke en koppige vasthoudendheid om innovaties tot een succes te maken.

De Young Public Controllers Battle

Na het hebben geladen van het thema innovatie werd het toch écht tijd om de twee teams Young Public Controllers aan het werk te zien. Waar zien zij mogelijkheden om de sturingsfilosofie en sturingsrelatie te verbeteren? Welke invalshoeken kiezen ze? En hoe zijn ze te werk gegaan?

In de battle kwam het voorstel van Diederick Stellingsma, Diallo Nijburg en Marjon Dirksen als winnaar uit de bus. In het verrijken van de sturingsfilosofie en sturingsrelatie vragen zij meer aandacht voor sociale/subjectieve normen. Oftewel daar waar de organisatie aan moet voldoen. Zij pleiten dan ook voor het hebben van een heldere visie waar de organisatie aan moet voldoen en welke waarden dit vertegenwoordigd. Als dit consistent wordt uitgedragen dan worden het normen als onderdeel van de bedrijfscultuur. De rol van control hierin is te fungeren als spiegel. Niet controleren wat iemand heeft gedaan maar reflecteren op waarom. Oftewel op basis van welke normen heeft iemand deze beslissing genomen. Control is dan niet meer gericht op of de juiste beslissing is genomen maar of die beslissing om de juiste redenen is genomen. Het gesprek hierover is vele malen sterker om te komen tot gedeelde normen en daarmee het vertrouwen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Young Public Controllers Innovatie Battle of bent u geïnteresseerd om uw organisatie te verrijken met een Young Public Controller? Neem vrijblijvend contact op met secretariaat@jsconsultancy.nl