Werkbijeenkomst ‘sturing en control in het sociaal domein’

Op 7 juni 2018 vond in Utrecht de tweede werkbijeenkomst sturing en control in het sociaal domein plaats. Deze bijeenkomst was een opvolging van de eerdere editie van 20 december 2017 in Delft. Voor de tweede editie heeft JS Consultancy samen met de Gemeente Utrecht het initiatief genomen hier een vervolg aan te geven. Daarbij is gekozen voor thema’s die de dynamiek van sturing en control in het sociaal domein laden maar ook inzichten en handvaten geeft om hiermee aan de slag te gaan. Hieronder delen wij kort de opbrengsten van deze dag.

De onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen

Gerda van Dijk, hoogleraar publiek leiderschap en directeur van het Zijlstra Centrum van de VU Amsterdam hield haar betoog over ‘de onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen’. Een betoog welke de juiste toon zette en als rode draad door de dag heen was terug te vinden. De opgaven in het sociaal domein zijn dermate complex dat ze een beroep doen op publiek leiderschap en vragen om meervoudige waarde afweging. Om te komen tot een solide basis voor samenwerking en regie.

Het sociaal domein van de toekomst

Het sociaal domein van de toekomst werd behandeld door Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen van het Ministerie van SZW. Zij schetste de veelomvattendheid van het sociaal domein. Er bestaat een paradox tussen de complexiteit van de regelgeving in dit veld aan de ene kant, tegenover de zwakkere positie in de samenleving van de gebruiker aan de andere kant. Daarom moet de dienstverlening en regelgeving toegankelijker gemaakt worden. Daarnaast moeten we inzetten op persoonlijk maatwerk voor eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de overheid. We moeten bewegen van ‘ieder het gelijke geven’ naar ‘ieder het zijn geven’. De bedoeling is leidend: we willen mensen helpen, en niet alleen regels volgen.

Public Value

Het thema ‘public value’ werd door Gerwin Nijeboer van EY behandeld. Public Value gaat over waarde creëren in het gemeenschappelijk belang, voor het welzijn van de individu en de samenleving. Het is niet gelimiteerd aan de publieke sector en het gaat niet alleen over geld: het gaat om een verandering in de perceptie van mensen om in een samenleving te leven. Public value wordt gecreëerd wanneer een strategie of actie legitimiteit heeft, gesteund wordt door de omgeving, en de operationele capaciteit op orde is. Het raakt daarmee direct aan het bestaansrecht van een organisatie. Deze wordt afgewogen aan de hand van de bedoeling en purpose. When complexity is the answer, public value is the answer.

Datagedreven sturing

Tot slot kregen we een kijkje in de keuken van de gemeente Utrecht en hun aanpak van data gedreven sturing. De Utrechtse aanpak is een innovatie manier van sturing die niet langer (alleen) bestaat uit alleen een traditionele control cyclus. In plaats daarvan is er gekozen voor een aanpak en inrichting die rust op een viertal pijlers en leidende principes die door zowel gemeente als partners worden gedragen. De uitwerking ervan is een mooi voorbeeld hoe bedoeling en eenvoud voor je kan werken waarin een gemeenschappelijke basis is gevonden om elkaar scherp te houden en met elkaar in gesprek te blijven over de resultaten in het sociaal domein.

Vervolg

We kijken met volle tevredenheid terug op deze tweede werkbijeenkomst en danken alle aanwezigen voor hun inbreng en inzet. De voorbereidingen voor een vervolgbijeenkomst zijn inmiddels gestart. We hopen iedereen weer daar te mogen ontmoeten.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met secretariaat@jsconsultancy.nl