Robotiseringen & regeerakkoord besproken op FAMO najaarsbijeenkomst

Op 29 september hadden Roderik, Sanne en Saskia, werkzaam als trainees bij JS Consultancy, de kans om in het Beatrixgebouw te Utrecht bij de najaarsbijeenkomst van de FAMO te zijn. De FAMO is dé vakvereniging voor lokale overheidsprofessionals op het gebied van bedrijfsvoering. Zij wil met haar bijeenkomsten zorgen voor meer verbinding tussen haar leden. Dit doet de FAMO door actuele zaken binnen overheidsland te belichten (bijvoorbeeld de verwachtingen regeerakkoord) en inzicht te geven in ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de rol en taak van bedrijfsvoering binnen de overheid (robotisering en automatisering). Naast het bijwonen van presentaties was er gelegenheid te netwerken met andere professionals.

Robots zullen niet de baas worden

De ochtend begon met een enerverende presentatie over de invloed van automatisering en robotisering op de werkgelegenheid, gegeven door Robert Went van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De belangrijkste boodschap: we hoeven ons geen grote zorgen te maken over het verdwijnen van onze banen door robots; het gaat allemaal niet zo snel als we denken. Bepaalde taken zullen in de toekomst kunnen worden overgenomen door computers, maar binnen bijna alle functies zitten taken waarvan het maar de vraag is of robots deze ooit zullen kunnen overnemen. Daarnaast zullen er ook nieuwe functies bijkomen door automatisering en robotisering. De angst voor het verlies van banen die mensen kunnen hebben door robotisering is dus niet helemaal gegrond: waar banen verdwijnen, zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Nog geen regeerakkoord, wel veel verwachtingen en wensen

Na een pauze, waarin er gelegenheid was te netwerken en bij te praten met collega’s door het hele land, praatten Teun Eikelboom van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Robbert Verkuijlen van VNG ons bij over de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds. Hoewel het regeerakkoord er toen nog niet was, kon BZK al wel wat duiding geven, met name rond het (landelijk) begrotingsoverschot en de ontwikkelingen van het accres (bijstelling gemeentefonds aan de hand van de Rijksuitgaven). VNG presenteerde daarnaast het “wensenlijstje” van de gemeenten naar het Rijk toe, wat ze ook eerder aan de formerende partijen hebben voorgelegd.

Young Professionals gaan aan de slag bij de FAMO

Opvallend om te zien was dat er weinig jonge ambtenaren of professionals deelnamen aan de najaarsbijeenkomst. Ook het bestuur van de FAMO zelf ziet dat er behoefte is aan nieuwe en jongere leden. Het gebrek aan deze nieuwe aanwas komt volgens hen grotendeels door het imago dat de FAMO met zich meedraagt: een vakvereniging voor financiële senior-professionals. Daarom zijn de FAMO en JS Consultancy bij elkaar gekomen en is besloten dat Young Professionals van JS Consultancy de uitdaging aan zullen gaan om deze imagoverandering te bewerkstelligen. Dit zal vragen om een creatieve mindset die er op gericht is om zaken anders te gaan aanpakken en de oude structuren te doorbreken. De doelgroep zal worden verbreed en er zal meer vanuit de leden zelf worden georganiseerd. Voor en door leden, dat is ons gezamenlijke doel!