Regie of niet?

Sinds de decentralisaties binnen het Sociaal Domein zijn gemeenten druk bezig om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden. Eerst kwam het ‘wat’ en nu is aandacht voor het ‘hoe’. Een volgende vraag die zich aandoet is ‘Regie of niet’?

Oprichten van integrale teams, opgavegericht werken en zelfsturende of zelforganiserende teams. Maar ook nadenken over regie; regie, wat is dat? En wat betekent dat voor ons? Hoe doen we dat? Regisseren we vanuit sturing of vanuit samenwerking? Een interpretatie van regie kan zijn; zelf beleid ontwikkelen, maar niet alles zelf uitvoeren. Of zien we dat anders? Belangrijke vragen, die veel gemeenten zich, op alle niveaus, stellen en iedere gemeente voor zich moet beantwoorden. Maatwerk dus..

‘Regie-praatplaat’

De ‘Regie-praatplaat’ helpt met het beantwoorden van deze vragen. In spelvorm bespreekt u met collega’s waar u als gemeente staat en waar u naar toe wilt. Om zo te komen tot uw definitie van het begrip Regie.

Meer informatie

Wilt u ook het spel spelen om te komen tot meer inzicht? Neem dan contact op met de BU Sociaal Maatschappelijk. Klik hier om ‘onze mensen >>’ te bekijken.