Nieuws

JS Consultancy aanwezig op FAMO bijeenkomst van 12 oktober

Donderdag 12 oktober stond JS Consultancy op de FAMO bijeenkomst ‘Public Business en Financial Control, klaar voor de opgaven vandaag en morgen’. De bijeenkomst stond in het teken van de veranderende werkomgeving van de controller. In een aantal workshops zijn deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van control maar zijn ook praktijktoepassingen met elkaar gedeeld.

Introductie

De introductie werd verzorgd door Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllers opleidingen aan de VU Amsterdam / Zijlstra Center. Hij ging in op de verwachtingen van public financial en business controllers alsmede de trends in het vakgebied van control. Hij maakte daarbij een vergelijking met de wijze waarop Nederland sinds de watersnoodramp is omgegaan met water. Je kunt het zien als bedreiging, maar ook als gegeven waar beheersmaatregelen voor getroffen kunnen worden, zoals de Deltawerken. Maar biedt ook kansen, bijvoorbeeld in recreatieve zin. De les uit zijn betoog is dat de control functie zich niet alleen richt op het beheersen van risico’s, maar ook meedenkt in kansen voor de organisatie.

Daarnaast nam hij de aanwezigen mee in de uitkomsten van een onderzoek van het Zijlstra Center onder 5.000 controllers naar de activiteiten van de control functie en de effectiviteit daarvan. Hieruit blijkt dat controllers een spagaat ervaren: zij houden zich nog veel bezig met meer financieel gerichte zaken, zoals budgetteren en rapporteren. Terwijl zij van mening zijn dat er veel meer tijd besteed moet worden aan het geven van advies. Dit onderzoek nodigt uit tot nader wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis en ervaring op dit terrein. Mede op basis van dit onderzoek gaf JS Consultancy een tweetal workshops.

De OODA-cyclus

De eerste workshop werd gegeven door trainees van JS Consultancy die het Young Public Control opleidingstraject volgen. Zij namen de aanwezigen mee in de uitkomsten van hun innovatieopdracht als onderdeel van het opleidingstraject. Zij onderscheiden naast de bekende PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) ook de zogenaamde OODA-cyclus (Observe Orient Decide Act). De OODA-cyclus past, zo stellen de Young Public Controllers veel beter bij vraagstukken met een bepaalde mate van onzekerheid en dynamiek. Hierin adviseert de controller meer kort cyclisch op basis van de situatie die zich voordoet. Zo kunnen zowel een statische als dynamische omgeving naast elkaar bestaan en elkaar versterken.

Hoe onderscheid en waardering aan te brengen?

De tweede workshop werd gegeven door Ward Stadhouders en Oscar van Voskuilen van JS Consultancy en Rob Rozemeijer, hoofd business control van de gemeente Zaanstad. Hun workshop ging over de vraag hoe onderscheid en waardering aan te brengen in de public business en financial control. De control functie is duidelijk in beweging maar om in beweging te komen is het van belang te weten waar je staat en waar je naartoe wilt. In de workshop werd dan ook op interactieve wijze het speelveld van de controller verkend. Om te komen tot onderscheid en waardering.

Maar zeker ook het inzicht, waar ben ik druk mee en waar zou ik druk mee willen zijn? De deelnemers gingen hiermee in groepen aan de slag en gaven hun huidige control activiteiten weer op gele memo stickers en hun gewenste activiteiten op roze memo stickers. Uit alle groepen kwam het beeld naar voren dat de controllers zich nog veel bezighouden met meer financieel gerichte taken, maar sterk de behoefte hebben om zich meer toe te leggen op het geven van advies.

De aanwezigen gaven ‘de waan van de dag’ als belangrijk knelpunt om het onderscheid en waardering werkbaar te maken tussen public business en financial control. Daarnaast kost het opstellen van rapportages nog te veel tijd, waardoor er weinig tijd meer over is voor analyse en advies.

Als laatste onderdeel van deze workshop nam Rob Rozemeijer van de gemeente Zaanstad de deelnemers mee in zijn praktijkervaring rondom het helder maken van dit onderscheid. Les uit de praktijk is niet alleen het hebben van een duidelijke visie maar zeker en vooral ook opzoek te gaan naar de hefbomen voor deze verandering. Dat doe je niet alleen door het op papier te zetten maar vooral de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar scherp houden. Een weg van continue leren, interacteren en motiveren.

Meer informatie via een Quickscan

Vanuit JS Consultancy faciliteren wij de aanvraag van de controllersfuncties: financial & business control. Dat doen we via een QuickScan waarin we het speelveld van uw controllersfunctie in kaart brengen. “Waar zijn we druk mee en waar zouden we druk mee willen zijn”?

Aan de hand hiervan definiëren wij samen met u de vervolgstappen om onderscheid en waardering aan te brengen en in beweging te komen.

Bent u enthousiast geworden en wilt u ook onderscheid en waardering aanbrengen in financial en business control? Neem contact op met onze directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam. Bel 06 -20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl

Of wilt u meer informatie over de QuickScan bekijk dan de public control pagina >>

Ward Stadhouders

Managing Consultant Bedrijfsvoering

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op!

06 - 83 71 65 97 Vraag per e-mail wardstadhouders@jsconsultancy.nl