Gezocht: Beleidsadviseur 3.0

Het werk van beleidsadviseurs is sterk in ontwikkeling. Tot voor kort was de beleidsadviseur vooral iemand met veel kennis over een bepaald beleidsterrein en vond het werk vooral op dat terrein en achter de pc plaats. Beleid op afstand.

Inmiddels hebben gemeenten vooral behoefte aan beleidsadviseurs die verbindingen zien en verbanden leggen tussen verschillende afdelingen, organisaties en personen. Waarbij onder personen in toenemende mate ook de inwoners zelf wordt bedoeld. Wat zijn hun ervaringen en idee├źn? Waar lopen ze tegenaan, zien ze tegenop en dragen ze aan als alternatieven? Het doel van beleidsontwikkeling is immers te komen met goede plannen die zowel positief uitpakken voor de gemeenschap als geheel als de burger in het bijzonder.

Daarmee is voor de functie van beleidsadviseur, naast veel kennis over het beleidsterrein, ook zaken als procesmanagement en communicatie van groot belang. Want die kwaliteiten zorgen ervoor dat er goed geschakeld wordt tussen wensen, belangen en uitvoering.

Meer informatie? Neem dan contact op met de BU Sociaal Maatschappelijk. Klik hier om ‘onze mensen’ te bekijken.