Expertisetafel Omgevingswet in de praktijk – Gemeente Medemblik

Dinsdag 23 mei vond in Wognum de expertisetafel over de omgevingswet plaats.

Deze bijeenkomst, geïnitieerd door JS Consultancy, had als doelstelling om ervaringen te delen met elkaar over de omgevingswet die in 2019 in werking zal treden. De bijeenkomst vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Henk Hoek van JS Consultancy trapte de bijeenkomst af.

Vervolgens nam Kees Koppenaal van de gemeente Medemblik het woord. Hierbij werden drie projecten in de gemeente Medemblik toegelicht waarbij men door middel van pilots heeft gehandeld in de geest van de nieuwe omgevingswet. Daarbij werd ingegaan op de gevolgen van de invoering en de consequenties van de omgevingswet voor onder meer de gemeenteraad en de inwoners van Medemblik.

Op een hoger schaalniveau ging Anneke van de Meer, procesmanager omgevingswet bij de gemeente Medemblik, dieper in op de implementatie van de omgevingswet in de regio West-Friesland. Op dit schaalniveau spelen enkele regionale opgaven, welke op regionaal schaalniveau moeten worden opgelost. De regio West-Friesland is hiermee druk aan de slag, waarbij het motto ‘Leren door te doen’ als leidraad voor het gehele proces geldt.

Voor de lunch kwamen ook twee Young Professionals van JS Consultancy aan het woord. Ingmar Zwier namens de gemeente Den Helder & Sven de Boer namens de gemeente Hilversum vertelden door middel van concrete voorbeelden het belang van een gedegen voorbereiding en implementatie van de omgevingswet. Tevens maakte zij duidelijk dat een Young Professional veel toe kan voegen bij de implementatie van de omgevingswet, doordat zij met een frisse blik tegen het proces aankijken.

Ontregelen

Na de lunch nam Merle Pijlman (Associé Omgevingswet binnen JS Consultancy) het woord, waarbij ze inging op de omgevingswet zelf. Merle gaf aan dat de verandering van de wet vooral zit in de geest van de wet en niet zozeer in de letter van de wet. Haar zelfgekozen beroepsnaam  als ‘ontregelaar’ vertaalde zij in de praktijk door de groep te vragen een kant te kiezen bij twee stellingen en deze keuze toe te lichten. Doel hierbij was om na te denken over de omgevingswet en om te luisteren naar de visie van de ander.

De expertisebijeenkomst was een geslaagde middag aangezien velen hun kennis en ervaring omtrent de omgevingswet deelden.
Na afloop was er nog een afsluitende netwerkborrel op de 4e verdieping van het complex.

Wij bedanken de gemeente Medemblik voor haar gastvrijheid en het delen van de expertise.