Diallo Nijburg, trainee en YPC-er aan het woord

Diallo Nijburg is trainee Young Public Control bij JS Consultancy. In dit traineeship volgt hij via JS Consultancy en het Zijlstra Centrum / VU Amsterdam een intensief opleidingsprogramma tot Public Controller. Daarnaast werkt hij 32 uur voor de BUCH gemeenten. Hieronder vertelt hij over zijn werkervaring als Young Public Controller in het sociaal domein.

Mijn opdracht: harmoniseren werkprocessen Werk en Inkomen 4 gemeenten

Bij aanvang van mijn opdracht bevond de gemeentelijke organisatie zich in een ambtelijke fusie. Deze fusie bracht allerlei harmonisatievraagstukken met zich mee. In mijn opdracht werkte ik vanuit team backoffice aan het harmoniseren van de werkprocessen binnen het domein SamenLeven. Later ben ik toegevoegd aan de kwaliteitsmedewerkers, om van daaruit een praktische en procesmatige aanpak te bieden op de inhoudelijk experts die in dit team zitten. De afgelopen maanden heb ik voor de afdeling Werk en Inkomen het proces begeleid om met  medewerkers uit alle vier de gemeenten te komen tot een gezamenlijke, geharmoniseerde werkwijze. Hierbij begonnen we vanuit de grote lijnen, om vervolgens steeds specifieker te worden. Daarbij was ook aandacht voor digitale mogelijkheden zoals de (deels) geautomatiseerde verwerking van aanvragen – allemaal met als uitgangspunt dat uiteindelijk de inwoner hier voordeel van moet hebben.

De komende periode gaan we de vastgestelde processen implementeren in de uitkeringsapplicatie. In combinatie met een opleidingstraject zorgen we er op deze manier voor dat de werkwijze van de teams Werk en Inkomen steeds verder geharmoniseerd worden.

Werken aan control: “balans van controle & vertrouwen” vereist cultuuromslag

In deze opdracht ben ik niet veel bezig met klassieke control werkzaamheden als jaarcijfers, tussenrekeningen of coördineren van P&C producten. Hier ligt mijn interesse ook niet. Deze ligt veel meer aan de voorkant en het samen met de business optimaliseren van processen en samen convergeren tot een nieuwe visie, werkwijze en bijpassende organisatiecultuur. Deze aanpak sluit goed aan bij de visie op Public Control die JS Consultancy en het Zijlstra Center uitdragen.

Eén van de belangrijke dilemma’s daarin is het vinden van balans in controle en vertrouwen. Mijn ervaring is dan ook dat je niet alleen moet werken vanuit controle, maar ook vertrouwen moet durven geven aan medewerkers. Zij zijn tenslotte experts en hebben vaak een veel beter beeld bij wat wel en niet werkt. Geef ze dan ook deze ruimte om hiermee aan de slag te gaan. De taak van control is vervolgens een spiegel te bieden: de medewerker bewust te maken waarom deze een bepaald besluit genomen heeft, hoe dit al dan niet past binnen de visie van de organisatie, en wat de gevolgen van het besluit zijn. Dit vereist een cultuuromslag. Juist hierin kan de Young Public Controller van toegevoegde waarde zijn.

Vragen en contact

Voor meer informatie over trainees van JS Consultancy kunt u contact op nemen met secretariaat@jsconsultancy.nl