Bijeenkomst: ‘De business controller in de wereld van nu’

Afgelopen zomer spraken JS Consultancy en de gemeente Zwolle elkaar over de toekomst van control. Bij de gemeente Zwolle was recentelijk de samenstelling van het team van controllers gewijzigd en ze waren op zoek naar een gezamenlijke stip op de horizon. Welke invulling van de controllersrol geeft de meest toegevoegde waarde? Eén van de onderdelen van deze samenwerking was de organisatie van de netwerkbijeenkomst ‘De business controller in de wereld van nu’ op 11 januari in Zwolle.

Verbinding staat centraal

Onder de aanwezigen bevonden zich niet alleen controllers van verschillende gemeenten, maar juist ook de partners van de gemeente Zwolle. Deze samenwerking is kenmerkend voor de stad Zwolle: de grote opgaven die er zijn, worden niet alleen opgepakt maar men trekt gezamenlijk op. Het opzoeken van deze verbinding en het omgaan met een netwerkorganisatie wordt een steeds belangrijker aspect van de moderne controller. Het programma werd geopend door Frank Wijnandts, hoofd concernstaf van de gemeente Zwolle, die de aanleiding voor deze bijeenkomst en de samenwerking tussen team Overzicht van de gemeente Zwolle en JS Consultancy heeft toegelicht.

Public business control, in onzekerheid?!

Herrie Geuzendam, directeur bedrijfsvoering van JS Consultancy, nam de aanwezigen mee door de ontwikkelingen binnen control. Niet enkel over de ontwikkelingen richting verbinden en het werken in een netwerkorganisatie, maar ook het belang van digitalisering, transparantie en flexibiliteit werden besproken. De groepen gingen in gesprek over deze thema’s en wat de grootste uitdagingen binnen hun eigen organisatie zijn.

Vervolgens wierp Gerda van Dijk, Directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership, een blik op organisatieontwikkelingen vanuit een ecologisch perspectief en de rol van een controller in dit proces. Vanuit een ecologisch perspectief doorloopt elke organisatie een cyclus bestaande uit verschillende fasen. Voor de controller is het van belang deze fasen te herkennen en accepteren.

Young Public Controllers

Samen met de gemeente Zwolle heeft Marjon Dirksen, Young Public Controller van JS Consultancy, de netwerkbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast richtte zij zich op de inrichting van de controllersrol bij de gemeente Zwolle. Door deze samenwerking met de gemeente Zwolle heeft Marjon van dichtbij kunnen ervaren wat de vraagstukken en dilemma’s zijn van de controller van nu. Binnen het Young Public Controller (YPC) programma van JS consultancy werken jonge professionals aan de start van hun carrière. Volgens de visie van JS Consultancy legt een YPC’er proactief de verbinding tussen beleid, bestuur, management en bedrijfsvoering/control en verschuift control op naar de voorkant van het (beleids)proces.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit thema of wat een Young Public Controller voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met secretariaat@jsconsultancy.nl