Agenda

Training Lean Six Orange Belt

Meer en meer wordt van professionals verwacht dat zij zelf meedenken over het verbeteren van hun eigen werkprocessen. In deze training krijg je een interactieve introductie op Lean. Er wordt ingegaan op de achtergrond van Lean en basisconcepten zoals variatiereductie, Six Sigma en Lean verspillingen. In de training wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en interactie. Op deze manier leer je hoe je Lean Six Sigma op een hele praktische manier kunt toepassen. Dit om snel blijvende resultaten te boeken.

Lean Six Sigma Introductie

Interactieve introductie inclusief game/oefeningen. Achtergrond, basisconcepten zoals variatiereductie en 6Sigma, 8 Lean verspillingen, voorbeelden uit de praktijk en wanneer wat toepassen?   DMAIC project-methodologie en tools De wereldwijde standaard projectmethodologie DMAIC ten aanzien van verbeteren, wordt aan de hand van een simulatie doorlopen. DMAIC is een acroniem welke staat voor Define, Measure, Analyse, Improve & Control. Typische tools die aan bod komen: VOC2CTQ, Nulmeting, Value Stream Mapping, Visgraat-analyse, 5*’Waarom?’, brainstorming, benchmarking, oplossingsselectie, implementatieplan, en vele anderen.   Lean Game Waarin Lean concepten aan den lijve worden ervaren door directe toepassing van de theorie.

Typische tools: Flow, Line-balancing, Pull, Kanban 5S.

Meer informatie over deze training >>

Ga terug naar de agenda >>